woensdag 28 juni 2017

ondeugdelijk

              Wat gebeurt er in de Haagse achterkamertjes? Zalm lijkt niet de man om daar schoon schip te maken met een schop onder de kont, ook voor Amsberg die ons beledigt en tilt en straf verdient omdat hij niet de Wet, art 1, handhaaft doch een ledepop is. Het rechtse kabinet VVD-PvdA verloor dik en mensen die op PVV, 50 Plus stemden zijn ontevreden; willen anders dan Wilders, Pechtold en Buma helemaal niet weer de kapitalisten van de VVD aan de macht. Kortom een linkse regering zonder deze drie is mogelijk!

                                                    Behoeft de Minister-President een schop onder de kont? Een neutrale eerlijke overheid bestrijdt feodale verhoudingen en begunstigingen. Is dus zorgend voor roulatie. Net als presidenten ook ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren na een acht jaar uit de staatsruif gekregen te hebben plaats maken voor anderen.

                                             Schop onder de kont voor de Minister van Justitie die rechters art 1 der Verklaring van de rechten van de mens laat saboteren. Dit art is grondslag van Verdragen der EU en hier volstrekt geldig. Het tekent gelijkwaardigheid, inbegrepen recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken  waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. In begrepen ook toegang tot de rechter zonder fratsen, dure advocaten of andere derden.

De Minister voor landbouw laat CDA-ers de Schepper bespotten met hun bio-industrie. Zij kiezen voor de Mammon, zijn afgodendienaars en goed voor een enkeltje Hel.

Kreeg niet de ezel van de Tien Geboden sabbath, vrij rondstruinen in een natuurlijke omgeving?

                                           Een schop onder  de kont voor de Minister van Oorlog die laf met de F 16 een jongen een been afschiet maar geen miljoen euro schadevergoeding betaalt.

E.s.o.d.k. voor de Minister van Gezondheid omdat ze de opperbobo van Schiphol toestaat ijzeren dwarsleuningen te plaatsen zodat mensen wachtend op eerste trein of vliegtuig niet plat kunnen liggen. Het is toch een grondrecht om 's nachts in horizontale positie te verkeren!

Als het waar is dat dehoofdstad van ons land een roversnest is voor internationale belastingontduikers dient de Minister van Financiën een schop onder de kont toegevoegd te worden.

De wet gebiedt onderwijs in het nederlands en met reden: Zo krijgen de mensen iets terug in begrijpelijke taal voor hun opgedokte belastingcenten. Derhalve een schop tegen het achterwerk zodat de Minister voor Onderwijs eruit vliegt.

                       Behaagt het de minister van Economische Zaken een schop onder de kont omdat grootgrutters afromen naar verre rijke aandeelhouders (die geld over hadden om aandelen te kopen) terwijl voorheen de kleine kruidenier terugpompte in het dorp?
De Minister van Verkeer verdient een schop onder de kont omdat er geen derde klas in de trein is en arme mensen met de langzame, minder veilige en niet zo comfortabele maar goedkopere bus moeten.

                  Kom, Haroen al Rasjid, geef ze een schop onder de kont.

                                            

dinsdag 20 juni 2017

........... straattheater................

            de rechter is niet van gisteren

                            Achter een groene tafel zit een rechter in toga met voor hem stapels papieren. Hij neemt er een van, kijkt er een paar seconden naar en zegt:

R: Weg ermee; naar de politie. Laat die het maar in een la stoppen. Wij rechters hebben wel wat anders te doen dan verzoeken van rechtzoekenden te behandelen. Laten die lui toch een advocaat inschakelen. Kan die ook wat verdienen.

R tegen secretaresse: Wat is hun tarief tegenwoordig? 175 euro per uur dacht ik zo, hè? Dat moet ik toch ook kunnen maken. Dan maar wat dutten in werktijd zodat netto ik ook....

Hij pakt het volgende stuk van de stapel.

R: Ha, moord; kan leuke zitting worden.
R tegen S: Trek er maar een paar hele dagen voor uit, deze maand en ook de volgende; evenzo over een half jaar.

R smakt met zijn tong.

Secretaresse: Er is nog niets bewezen.

R: Des te beter. Hij wrijft zich in de handen. Dan moeten er details op tafel komen. Was het een lustmoord?

S: Nee en ja; het betreft twee homo's.

R: Ach, bah, homo's. Had de dader de sporen niet uit kunnen wissen zodat ik niet lastig gevallen wordt met een rechtszaak?

Er wordt op de deur geklopt en een Officier van Justitie komt zonder af te wachten binnen.

R: Dat kloppen doe je goed, heb ik wel gehoord. Maar jij hebt mij niet gehoord. Ik heb nog niet "binnen' geroepen.

Officier: Och ouwe zeur. Ik heb het veel te druk om op jou te wachten. Kijk hier moet je even tekenen. Opsluiting van een paar personen die de politie lastig vielen.

R: Wat deden ze? Gooiden ze met stenen? Was er bedreiging met vuurwapens?

O: Welnee, gewoon een beetje schelden omdat de agenten baas wilden spelen.

R: Oh, dat! Wat denk je van een weekje? Of heb je liever veertien dagen arrest voor ze?

O: Is me om het even. Als de politie maar tevreden is.

De telefoon gaat. S neemt op.

S: Iemand van de oppositie.

R maakt een wegwerp gebaar.

S in de hoorn sprekend: Helaas meneer, de rechter is zeer druk bezig; ja te hoge werkdruk, u begrijpt wel. Een andere keer. Ze legt de hoorn neer.

De telefoon gaat opnieuw.

S die opneemt en luistert: Iemand van de Zeven Zusters.

R grijpt de hoorn en luistert; dan: Zeker, de Rechtbank is volstrekt neutraal in zaken van de belastingwetgeving. Als u een gaatje vindt, wel gefeliciteerd. Ik zie u later op de club.

O: Ik wil ook wel lid worden van de golfclub.

R: Nog even wachten, mijn beste. Eerst nog een beetje klimmen, hè? Je weet toch, de ladder.

O knikt: Maar daarop is het zo druk.

R: Tuurlijk, onze maatschappij is nu eenmaal piramidaal. Moet je maar je ellebogen gebruiken, maar dit heb ik niet gezegd.

O gaat weg.

R tegen S: Die kerel doet goed werk. 14000 onrechtmatige aanhoudingen in een jaar tijds en geen journalist die er over schrijft. Zo houden we het land op orde. Gezag moet er zijn.

S: Onrechtmatige aanhoudingen zijn toch vrijheidsberovingen.

R: Tuurlijk, maar je moet het niet zo nauw nemen.

S: Glijdt de politie niet af naar fascisme.

R: Nou èn! Dat woord mag jij hier niet gebruiken. Met het einde van de oorlog was het met fascisme afgelopen.

S: Vrijheidsberoving door wie dan ook, daar staat gevangenisstraf op.

R: Ach kom, dat bepaal ik toch zeker zelf. De politie is mijn beste vriend, ha, ha. Anders zat ik hier niet.

S: Hoe bedoelt u "Zat ik hier niet".

R: Dat weet je best. De wet is er voor geleerden op de universiteit maar de practijk die maken wij en niet in ons nadeel. Hij zwijgt een ogenblik, kijkt naar het portret achter zijn bureau en wijst er naar.

R: Wat denk je, die meneer daar is de vlag op onze modderschuit. Als wij echt de wet toepassen en dat is art 1 van de Verklaring van de rechten van de mens......

S: Dat is grondslag van Verdragen der Europese Unie.

R: Jawel en daarom bindend in theorie; want verdragen gaan vóór nationale wet- en regelgeving. Maar zo zit ònze wereld niet in elkaar.

S: U bedoelt dat u er wel van af mag wijken?

R: Mogen niet, maar wie zijn er baas in dit land?

De deur gaat open en een arrestant, hevig tegenspartelend, wordt door vier politieagenten binnengebracht.

Arrestant: Ik heet Barbertje.

R: Dan moet u hangen....Tenzij er prins voor uw naam staat.

S met open mond: Prins Ba...

R onderbreekt: Ja, ja, prins Bee. Laat de straat waarin ik woon nou naar hem genoemd zijn.

R klapt eenmaal in de handen: Het is om je te bescheuren.

De agenten willen de arrestant afvoeren maar deze verzet zich.

R tegen de agenten: Laat maar even, hij heeft nog een wens.

R tegen publiek: Wat zou dat mogen zijn?

A, ook tegen het publiek: Ik ben onschuldig

De 4 agenten tegen R: Het ouwe liedje.

S merkt op: Nou, je weet maar nooit. Er moet eerst bewezen worden.

R tegen A: Heeft u al iets bekend? Dat helpt om strafvermindering te krijgen.

A: 'k Wil wel bekennen, maar dan moet ik eerst iets fout gedaan hebben en dat is niet het geval.

R: Heeft u een advocaat of bent u er één voor gratis bijstand. Ik waarschuw U, U kunt beter een dure advocaat nemen. Daar zijn wij erg gevoelig voor.

A tegen R: De rechter, dat bent u toch? Een advocaat is geen rechter. Mag dat niet zijn.

R: Waar ligt het verschil. Alle rechters waren vroeger min of meer advocaat. Geloof me. Juristen weten beter dan u hoe de wet in elkaar steekt. Wat hebt u misdreven?

A; Zou ik niet weten. Het moeten valse beschuldigingen zijn.

R: Dat staat te bezien. Volwassen mensen zuigen niet zomaar iets uit hun duim. U zult hen wel reden gegeven hebben.

A: Helemaal niet. Ik bedoel niet dat ik weet. Ze willen gewoon baas spelen en als dat niet lukt gaan ze lelijk tegen je doen.

R: U zult bedoelen dat u de verplichtingen jegens de aanklagers niet nagekomen bent.

A: Welke verplichtingen? We leven toch in een vrij land?!

R: Vrijheid betekent de wet respecteren en verplichtingen na komen. Ziet u nu wel dat u schuldig bent?

A: Onschuldig zult u bedoelen. De wet beschermt tegen laster, toch...toch...toch?

R: U moet niet zo'n groot woord laster in de mond nemen. Ieder is vrij om zijn mening te geven, ook over u.

A: Smaad is verboden.

R: Een mening geven is niet direct smaad. Allesbehalve, waar zouden we anders zijn met onze democratie en onze rechtsstaat?

A: 'k Wil naar huis.

R: Ho, ho en tegen de agenten, wijzend naar A: Is hij gearresteerd?

De agenten knikken van ja.

R: Goed zo, dan is het een zaak van het Openbaar Ministerie; de Officier van Justitie weet wel hoe het varkentje te wassen.

R wuift dat iedereen kan gaan.

S tegen R: Moest u die man niet helpen?

R: Wat helpen. Hij heeft zich toch zeker zelf in de nesten gewerkt.

S: De professor van de Universiteit van Amsterdam zegt dat we in een rechtsstaat leven.

R tegen publiek: Voor een ton salaris wil je wel een leugentje kwijt.

R tegen S: Wet hoort van het volk te komen. Behalve zulke elementaire zaken als art 1, dat is een noodzakelijk onderdeel van beschaving. Rechters hebben niks te vertellen anders dan dat zij aangewezen zijn als deskundigen om te zeggen wat het volk wil.

S: Vindt u dat de meeste mensen te weinig interesse hebben?

R: Klopt, ze zijn dom of houden zich dom. Heb je op school geen geschiedenis gehad? Over feodaliteit, slavernij, bejegening van Indiers als tweederangs mensen. En daarvoor een standbeeld nagenoeg voor de poort van de universiteit!!

S: Dat was vroeger, maar nu...

R: Nu nog volop regentendom. Het volk kiest in de Tweede Kamer mensen die allemaal een ton krijgen uit de Schatkist. Dan denk je toch aan je portemonnee en word je behoorlijk rechts.

S De meeste kamerleden lijken in het centrum te zitten.

R: Ach klets; Rutte & Co verloren dik en zowel de PVV als 50 Plus stikken van ontevreden kiezers. Maar wat zie je: Wilders, Pechtold, Buma willen samen met die loopjongen van de kapitalisten.

S: Justitie is een onafhankelijke macht. Zou een en ander kunnen veranderen?

R: Neen lieverd, dat willen wij gewoon niet. Dacht je dat alleen grote bedrijven en banken flessen? Wij rechters profiteren net als kamerleden en de hele bovenlaag van het smerige pensioenfondsensysteem dat geld uit de zakken van laagbetaalden overhevelt naar wie al genoeg hebben. Na een kleine pauze: Behalve om hun hebzucht te stillen.

S: Maar dat is toch allemaal wettelijk geregeld, dat met die pensioenen en de aftrek waarvan de welgestelden profiteren?

R: Luister eens, jij bent bijna afgestudeerd. Dan moet je toch weten dat belasting betalen naar draagkracht voor alles gaat. En wel rond het jaar van inkomstenverwerving want anders verwatert de boel.

Er komt een jong meisje binnen door de half open deur, beleefd daar op kloppend, waarop R haar vriendelijk toeknikt.

Jong meisje: Ik kom de valse administratie door de gemeente halen.

R geeft een grote stapel, maar het meisje is onhandig en er dwarrelen papieren van de stapel op de grond.

Een oudere vrouw komt binnen en roept tegen J: Wat doe je nou!

R: Geeft niet; de burgemeester is mijn vriend en dus is er geen valse administratie.

R glimlachend tegen J: Mijn vriend de burgemeester doet zoiets niet, incorrecte opzettelijk valse administratie.

R tegen V: Stuur die klagers maar het bos van regeltjes in.

S: Dat mag toch niet.

V kijkt S meewarig aan: Kind, meneer de rechter weet heel goed wat hij doet. Jij begrijpt dat niet en je zou je moeten schamen.

R: Wij zijn heus niet minder knap dan die corrupte Belgen, Indonesiers, noem maar op. Eigenlijk veel slimmer want het gaat om veel grotere bedragen.

V tegen R:  Edelachtbare; dat verzoek van die jongen met een afgeschoten been om een miljoen euro schadevergoeding...

R: Toe maar, een miljoen, dat verdien ik pas in bijna tien jaar.

V: Zijn familie wil verdubbeling van het bedrag omdat het zo laf is met een F16 bommen te gooien.

R: Zet er maar een stempeltje "niet ontvankelijk" op.

V en J af.

S verzucht tegen publiek: Ik begrijp zoveel dingen niet.

R tegen S:  Nòg niet. Print in je oren dat eigenbelang vóór gaat.

S: Nee, dat klopt niet met art 1 van de Verklaring.

R: Tut, tut, klopt helemaal niet met het Tweede Grote Gebod dat in dit christelijke land toch bekend genoeg moet zijn. Achterover leunend en contemplatief: Respecteer en help de ander want hij is als uzelf. Hij lacht sarcastisch. En wat dacht je van de mishandelde dieren in de bio-industrie?

S draait zich om en kijkt de andere kant op.

R: Loop jij eens stage bij de betonbaronnen. Nou willen ze weer een overbodige tunnel onder de Zuid-As maken, terwijl Amsterdam daar veeleer een boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad behoeft. R staat op en loopt peinzend wat heen en weer: Sedert er technische hogescholen bestaan is dit land een stuk lelijker geworden. Maar ja, dat leverde centen op, hè. Men friemelt wel even onderhands zonder gewone mensen erbij te betrekken. Die liever wat nuttigers en mooier wensen dan verblijf in zo'n rottunnel.

S: Hebt u dan niet een taak?

R: Ik ga straks met pensioen. Wil jij dat ik mezelf in de vingers snij? Dat doen professoren evenmin. Zij weten drommels goed hoe de vork in de steel zit, hoe het mindere volk voor miljarden bestolen wordt door de welgestelden boven hen. En het houdt maar niet op.: De kleine kruidenier pompte terug in het dorp. De grootgrutter roomt af naar verre rijke aandeelhouders.

S: Daarover heb ik op college nooit iets gehoord.

R: Tuurlijk niet. Ze zijn niet gek.

S: En U?

R: Wat wil je ; ik ben niet van gisteren!

S zucht diep: Moet ik in zo'n omgeving werken?

R: Wordt anders maar schoonmaakster. Krijg je ook nog een leuke kerstgratificatie. Ik.....

Hij kijkt gebiologeerd naar de deur waarvan de kruk langzaam beweegt. Vervolgens gaat de deur langzaam open. S stapt naar de deur om te kijken. Ze draait zich om en zegt: Het is kalief Haroen al Rasjid.

R schrikt enorm.

Haroen komt binnen met in zijn gevolg 2 emirs.

Na enige tijd zegt H tegen R: U kent psalm 82?

R knikt bedeesd en zegt jawel. Hij citeert in de psalmberijming van het Liedboek der kerken de eerste vier regels:

             God staat in 't midden van de goden;

             Hij heeft hen tot gericht ontboden.

             "Gij machten die het onrecht stijft,

             bevoordeelt al wie kwaad bedrijft"

H: Verder.

R:         "Hoort, gij moest wezen en geringen

             beschermen in hun rechtsgedingen.

             Gij moest wat arm is en veracht

             vrij maken uit der bozen macht".

H: Nu het Tweede Grote Gebod, geldig voor joden, christenen en moslims.

R stottert: De samenvatting van de Tien Geboden

S springt bij: Respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf.

H: Is dat niet wat ook art 1 der Verklaring van de rechten van de mens bedoelt? Maar u minacht art 1.

De beide emirs: En het is nog wel zo'n mooi artikel. Het tekent gelijkwaardigheid. In de politiek recht op deelname aan beraad en besluit.

S: Zoals via een bindend referendum?

Emirs: Precies en waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking.

H: Da's andere koek dan de huidige lelijke oligarchie in achterkamertjes.

R knikt buigend het hoofd. S glimlacht opgetogen.

H tegen R: U kunt nu een enkeltje Spitsbergen boeken.

Emirs: Om daar keien te rapen ter versterking van de dijken hier.

R stapt haastig weg.

A komt met gescheurde kleren terug.

De overgebleven personen maken een dansje, zingend:
               Edel en hoog geboren

               als mens naar Godes beeld

               zoek ik rechtens behoren

               de vrijheid onverheeld.

               Om 's HEEREN aardse gaven

               te proeven met verstand

               bied ik mijn broeder haven,

               deel oogst in dit rijk land.

H: De hoofdstad van Nederland is een roversnest.

Emirs: Een roversnest?

S: Een roversnest?

A: Een roversnest?

H: De hoofdstad van Nederland is een roversnest van internationale belastingontduikers.

S en A kijken elkaar aan.

A; Dat is zo.

S: Inderdaad.

Emirs: Een roversnest van internationale belastingontduikers onder supervisie van Rutte... Van der Laan...  de rechters.

H: Doen jullie daar wat aan?

H en de emirs af.

S en A kijken elkaar aan en dan naar het publiek.

Iemand roept: Einde voorstelling.


donderdag 8 juni 2017

essay

Om de kapitalistische maatschappij te veranderen lijkt het nuttig dat Frankrijk samen gaat met een Benelux unie van autonome gewesten plus de Scandinavische staten. Zo kan er een progressief blok ontstaan dat sterk is binnen de Europese Unie en goede invloed vermag uit te oefenen in de wereld. Verreweg de meeste mensen zijn pro links regeren omdat zij daar baat bij hebben. Anders krijgen rijke rechtse graaiers kans om heel veel in te pikken. De Mammon vindt het niet fijn om de huidige samenleving met hebzucht als grote drijfveer kwijt te raken. Stel u zich eens voor als een hypercomputer die alles kan. En op duizenden planeten leven schept. Dan wil je toch niet overal dat alles strikt geregeld is met blije wezens, want dat wordt best saai. Naast bijv. een katloze boerenkaasplaneet met tevreden piepende muizen bestaat er dus ook de Aarde met daarop behalve fysieke uitdrukkelijk geestelijke evolutie gaande. Daar hoor je meer over te weten om er goed aan deel te nemen maar het is best moeilijke materie. Elke week wordt in kerk, moskee en synagoge hierover ingelicht, jammer genoeg op school eigenlijk te weinig en van andere mensen verneem je niet veel als iedereen op zondagmorgen gaat sporten. De christelijken hebben het Nieuwe Testament dat Nieuw Verbond met de Schepper betekent. Deze wordt niet begrepen als een Het gelijk een computer zonder intrinsieke intelligentie. Hij/Zij kan niet op de televisie verschijnen omdat dan alles vast komt te liggen en onze keuzevrijheid verdwijnt. Het is kennelijk de bedoeling dat wij lief en leed doormaken ter wille van onze ontwikkeling. Anders zouden we waarschijnlijk tot automaten of zombies geraken. Op het Oogstfeest Pinksteren kwam als resultaat van al het voorgaande dat de sfeer van God en Zijn Messias alom op Aarde kan gaan bestaan. De Heilige Geest is uitgestort zeggen de gelovigen. Denk aan geest, de sfeer in het Ajax kamp, bij een vastberaden strijdmacht, in wetenschappelijke kringen, om hieromtrent wat meer besef te krijgen. Dan gelden de Grote Geboden: Niet de Schepper negeren laat staan dwars zitten en "respecteer en help de ander want hij is als uzelf". Daar moeten kapitalisten niets van hebben. Maar die Twee Grote Geboden passen prima bij werkelijke beschaving. Dat begrepen de oprichters van de Europese Unie want grondslag van haar Verdragen is art 1 der Verklaring van de rechten van de mens: Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten. Dit valt te beschouwen als een afgezwakte versie van het duizenden jaren oude bijbelse Tweede Grote Gebod, hetwelk meer dan art 1 een dwingend karakter heeft voor een ieder, ongeacht of men christelijk, joods, mohammedaans, ongelovig, atheïst is. Als de Schepper het op onze planeet zo bedoelt hoeveel macht hebben wij dan om daar tegenin te gaan? Willen wij daar tegenin gaan? Dus aan het werk om een nieuwe progressieve republiek van de fransen plus de noordelijke staten van de grond te krijgen? Wat moet er dan zoal in Nederland veranderen; welke dwarse krachten houden tegen, hoe onze roeping gestalte te geven? De roomse paus mocht wel beweren dat de hel niet bestaat maar dan weet hij het beter dan de Messias. En als bij je dood engelen even een chip maken voor een reprint in hemel of Paradijs is er perspectief voor al die ongelukkigen op het ondermaanse. Water in wijn veranderen lijkt een stuk moeilijker.

Bij de her-vorming van de maatschappij is het dringend wenselijk dat niet langer dan een acht jaar uit de Schatkist salaris komt. Dit moet gelden voor presidenten, ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren en leidt tot spreiding van beide macht en inkomens. Rouleren dus en zo verdwijnen van het toneel de rechtse rakkers Pechtold, Buma en Wilders die met de VVD heulen. De achterban, het kiezersvolk is linkser dan de kamerleden, want dezen pakken allemaal een ton en willen de belangen van hun portemonnee niet uit het oog verliezen. In Westerwolde en Pekela stemde men niet op de PVV om weer een kabinet met de VVD te krijgen en evenmin willen dat bij 50 Plus ouderen met slechts AOW. Wie goed kan tellen ziet dat Rutte & Co dik verloren en er nu een links kabinet mogelijk is met steun van progressieve PVV-ers. De heer Klaver lijkt te weinig inzicht te hebben en is te vervangen. Weg moeten vooral Mark Rutte, de burgemeester van Amsterdam en de presidenten van Rechtbank en Gerechtshof aldaar want de hoofdstad van Nederland is een roversnest geworden voor internationale belastingontduikers. Uiteraard hoort NL binnen de kortste keren als republiek verder te gaan omdat de pias die uit is op poen en vleierij als gordijn fungeert voor machthebbers in achterkamertjes. Het is geen staatshoofd die de Wet handhaaft, maar als sta in de weg een nul die ons beledigt met de leugen meer te zijn dan een ander en recht te hebben op flinke sommen uit onze schatkist. Alles moet teruggenomen worden en merk op dat de wet voorziet in bestraffingen, ook van meelopers. Bij een republiek met autonome landsdelen kunnen ze in het Noorden zonder adviseurs uit Dubai de relatieve armoe bovenop de aardgasbel zelf verhelpen. Eén van die landsdelen zal het huidige Luxemburg zijn dat zich grof verrijkt heeft aan belastingontduiking. Een boete van een jaar nationaal inkomen is gepast en dat geldt tevens voor Zwitserland en Monaco. Je hebt geen goede staat, ook niet als unie, wanneer je valse profiteurs niet mores leert. Zie voor verdere nationale inbreng dezerzijds het laatste gedeelte van Koran en jeugd, eerder deze site geplaatst.

Frankrijk kan middels de unie met de noordelijke staten weer een grote mogendheid worden. Nu ja, niet met Parijs als hoofdstad doch met nog een regering erbij te Brussel, die zich vooral bezig zal houden met buitenlandse zaken. Op het programma kunnen staan scheidsrechtertaken zoals streven naar onafhankelijkheid van de Koerden bevorderen, aanwending van middelen om West-Papoea vrij te maken van Jakarta met remigratie van de Javanen, evt. naar een tweede Singapore. Java is sinds de industrialisatie technisch niet meer overbevolkt. In een groot Israel kan de Westbank een autonoom landsdeel vormen met maximaal 25% israelis als inwoners en eenzelfde percentage arabieren in de rest van het land. Gaza ware bij Egypte te voegen in  ruil voor de oostelijke helft van de Sinaï en met hulp van de EU is er bewesten El Arish een cosmopolitische metropool te stichten. De joodse natie is zeer oud en heeft eigen religie en taal. Arabieren met bevolkingsexplosies moeten daar van afblijven. Meer grenswijzigingen in het Midden Oosten kunnen de volkeren dienen en een kalifaat zoals onder Haroen al Rasjid zou een tussenfase kunnen zijn op weg naar echte democratie. Binnen de EU zal het nieuwe blok intensief samenwerken met het machtige Duitsland op voet van pariteit. Wellicht komt eerst Schotland en daarna ook Engeland weer binnen de Europese Unie, die met -helaas thans teveel verwaarloosd- art 1 der Verklaring goede toekomst biedt aan de mensen. Dieren mag je niet vergeten; de ezel kreeg in de Tien Geboden sabbath, vrij rondstruinen in een natuurlijke omgeving. De hoek van de akker, de opbrengst ervan, behoort toe aan het wilde dier. Net als Antarctica onder internationale controle staat zijn het Amazone oerwoud, de Noordpool streken, de Sahara, de Himalaya los te maken van staten als puur domein voor wilde flora en fauna. Grenslijnen zijn te veranderen in mensenvrije grenszones en bij huis dient hoog opgaand geboomte aangeplant te worden ter compensatie van door verhardingen voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde. Dan zal ook elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke ruimte krijgen om tenminste drie seconden achtereen voluit te rennen, vliegen of zwemmen.

                           Jitso Keizer

woensdag 7 juni 2017

te hervormen wegen

                      Sedert er technische hogescholen bestaan is Nederland een stuk lelijker geworden, maar beton- en asfaltbaronnen werden rijker. Zullen die hun zin krijgen met een overbodige tunnel onder de Zuid-As te Amsterdam? Die kost twee miljard euro en voor dat geld is ook een sabbathsstad in aangenaam klimaat op duizend meter hoogte mogelijk, bereikbaar per trein vanuit Paramaribo of Zanderij. Of een heuvelige waterkering tussen Almere en Hoorn met aan baaien volksbuitens en daarachter tot Lelystad droog terrein voor groot wild. Bij Amsterdam past aan de zuidkant veeleer een boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad. En is er meer asfalt nodig richting Schiphol als je net zo goed wat eerder in het openbaar vervoer kunt stappen dan pas vanaf het parkeerterrein met de bus naar de incheckbalie? Gepland is een bocht van het zuidelijke Ringsegment richting Zaandam met ontwerpsnelheid van 200 km/uur bij tennispark Joy Jaagpad, dat net gerenoveerd weer overhoop gehaald moet worden voor een fly over. Bij 20 meter/seconde heeft een wegvak ongeveer maximale capaciteit. Dat is plusminus 70 km/uur, maar als veiligheid belangrijk is kun je beter tellen in meters per seconde. Bij gemengd verkeer lijkt in de bebouwde kom 10 m/sec te passen en op het fietspad ongeveer 5.

In Delft houden studenten zich bezig met een buis om à 1000 m/sec in Parijs te komen. Maar wat heb je daar te zoeken behalve ontspannen toeristische genoegens? Liever zou men moeten werken aan automatische gondels voor 2 personen of 200 kg vracht op vijf meter boven het maaiveld in nieuwe steden, die behalve op een publiek racecircuit autovrij worden. Het is helaas op veel wegen niet leuk meer vanwege drukte en lelijke omgeving. Dat geldt ook voor snelle treinen tussen muren en in tunnels. De autotunnel onder Schiphol was enige honderden meters lang; de spoortunnel daar telt verscheiden kilometers en de treinpassagier ziet niets van het unieke vliegveldlandschap. Evenmin te Rotterdam van Europa's belangrijkste rivier. Koeien geven niet om treinen zodat de tunnel onder het Groene Hart achterwege kon blijven, want je kunt door stoptreinen enigszins te bundelen ruimte maken op bestaand spoor.

In Europa is de trein behoorlijk duur. Er wordt door de managers van de NS gezondigd tegen het Verdrag van Parijs, dat een open eerlijke markt wil garanderen en stelt: Ieder kan op zijn wens goederen en diensten verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Maar in de trein kun je naast iemand met een veel goedkoper kaartje komen te zitten. Stel je zoiets eens voor bij de benzinepomp! Nog nooit was brandstof naar verhouding zo goedkoop als thans en volop wordt er ijzer heen en weer gesleept in de vorm van overmatig grote en zware auto's. Met een paar dubbeltjes meer voor de benzine kunnen bus, tram en metro gratis en dat zal veel gemak geven. Koopt men buitenlandse wagens dan verdwijnen er tientallen procenten aan sociale premies en loonbelasting in vreemde schatkisten. Dus zouden dienstwagens voor de overheid en eenvoudige stadstaxis ook best in eigen land gemaakt kunnen worden. Om de luchtvervuiling op Schiermonnikoog tegen te gaan kochten de Friezen electrische bussen in China!

Rekening rijden is geen goede manier om files te bestrijden want welgestelden worden hiermee bevoordeeld. Wellicht moet het aantal te rijden kilometers op de bon. Die dan wel verhandelbaar mag zijn. Dan zijn er ook geen vijfsstrooks rijbanen meer nodig. Die zijn in feite levensgevaarlijk omdat niet iedereen doorlopend volledige controle over het stuur heeft. Fout zijn ook verkeerd getrokken witte strepen op het wegdek, want verwarrend en in het donker niet goed waar te nemen. Het leidt tot plotseling anders sorteren, onverwacht afremmen en dies meer. Het wegdek ware als volgt te her-vormen: geen asfalt buiten de doorgaande rijstrook; dus de inritten, afslagen aangegeven met straatstenen, keitjes. Geen obstakels op het wegdek, ook geen verkeersdrempels, maar waar lage snelheid vereist is evt slechts verharde wielsporen. Gescheiden rijbanen bij snelheden van 20 m/sec of meer en hierbij een autobrede groene middenberm alsook een zijberm. Benzinestations horen niet midden in het veld maar bij de bouwde kom, zodat kleine ondernemers kunnen verdienen en afroming naar verre al rijke aandeelhouders vermindert. De bestaande stopplekken zijn van minder dan middelmatige kwaliteit en ontbreken langs verscheiden trajecten, vooral langs provinciale wegen. Voetgangers gaan soms zonder op of om te kijken een zebrapad op en daarom is een verkeerstetraeder uit te proberen die het verlenen van voorrang regelt; niet het nemen van voorrang. Dit viervlak heeft twee groene zijden met de punt naar boven en twee oranje waarvan de punten naar beneden wijzen. Het is handmatig of automatisch draaibaar. In permanente stilstand kan het misschien dienen om rotondes goed aan te geven.

Wegen zijn nieuw te klasseren op kwaliteit met een letter en een cijfer en zo krijg je Q 0 zonder snelheidslimiet voor circuits en éénstrooks wegen "non stop" tussen twee grote steden naast een te drukke gewone autoweg. Q 1 staat voor autowegen met vrachtverkeer beperkt tot rustige uren. Er hoeft immers niet zoveel versleept te worden, want een houten speelgoedgeweertje van de timmerman is voor een kind net zo aantrekkelijk als spullen uit China. Q 2 is de aanduiding van interlokale wegen zonder fietsers en ook hier geeft de letter aan dat er niets op aan te merken valt. Bij werkzaamheden kan die half of onderbroken afgeplakt worden. Volgende cijfers dienen om stadsstraten en landweggetjes aan te geven, waarbij het kwaliteitsaspect nog nader te omschrijven is. Zulk kwaliteitskeur dient om veiliger en prettiger, zonder vermijdbare irritaties auto te rijden. Op de hollandse wegen is het nu te vaak chaotisch met grote kans op fatale ongelukken. Drukte is voor de meeste mensen onaangenaam en wilt u toch zoveel mogelijk in een auto zitten zet dan uw oude voertuig in de tuin, desgewenst nog verfraaid door een kunstenaar.

dinsdag 6 juni 2017

....schoon schip nodig....

                            Onder Rutte, Van der Laan en de presidenten van de Rechtbank en het Gerechtshof is de hoofdstad van Nederland een roversnest van internationale belastingontduikers.

Daarenboven wordt art 1 der Verklaring van de rechten van de mens naar hartenlust gesaboteerd, terwijl het toch grondslag is van Verdragen der Europese Unie en zulke verdragen gaan vóór nationale wet- en regelgeving. Het art tekent gelijkwaardigheid en dit impliceert automatisch recht op deelname aan beraad en besluit zoals via referenda over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Al duizenden jaren is het bijbelse Tweede Grote Gebod bekend dat harmonieert met art 1 en dwingend karakter heeft: Respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf, maar het egoïstisch kapitalisme wordt volop gepropageerd door de machthebbers. Die hebben een pias, uit op poen en status, als rookgordijn voor hun achterkamertjes. Van de wet handhaven is geen sprake.

Ook al niet ten aanzien van het Verdrag van Parijs dat een open eerlijke markt wil garanderen met voor ieder dezelfde lage prijzen van goederen en diensten als anderen aangeboden. Kom daar eens om bij de evil managers van de NS, die dikwijls verschillende prijzen rekenen aan naast elkaar gezeten passagiers. De KLM neemt stellen soms mee voor halve prijs terwijl de alleengaande het volle pond moet betalen of thuisblijven. En beschouw het geniepig overhevelen uit de zakken van laagbetaalden naar wie al genoeg hebben -behalve om hun hebzucht te stillen- via het pensioenfondsensysteem, dat indruist tegen het door het volk absoluut gewilde belasting betalen naar draagkracht rond het jaar van inkomstenverwerving; anders verwatert de boel. Bij correctie met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Alleen zullen onder meer de rechters en de parlementariërs dan niet langer profiteren van de misstand. Ook op kleinere schaal faalt de onafhankelijke rechterlijke macht en Albert Heyn wordt door buitenlanders Albert Swine genoemd omdat zij buiten de winkel gekomen merken geen bonuskorting te hebben ontvangen. Ze wisten niets van een bonuskaart. De grootgrutter roomt af naar verre rijke aandeelhouders wat eertijds bij de kleine kruidenier in het dorp bleef. Willen we dat?

De Zuid-As te Amsterdam is een burcht van parasieten, die naar verluidt middels belastingtrucs 4 x zoveel uit arm Afrika halen dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit. De voorheen christelijke Vrije Universiteit -thans los van God en van kleine luyden; men wil er carrière maken, medemensen voorbijstreven en baas over hen worden- noemt zich kenniskwartier van die Zuid-As. Ze praten er engels om hoger te lijken hoewel de wet gebiedt dat het onderwijs in het nederlands moet. Zo immers krijgt de belastingbetaler, die moeite heeft met een roman of een preek in een vreemde taal, iets begrijpelijks voor het door hem opgebrachte geld. Jeugd uit onderontwikkelde gebieden met vroegere binding aan NL willen best even onze taal leren als ze hier mogen studeren; amerikanen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden niet.

Hoe zit het met drugs waar koffieshophouders rijk van worden terwijl anderen in de gevangenis belanden? De staat behoort neutraal te zijn jegens allen maar moet wel actief zijn om ieder zijn deel te doen toekomen. Hoe kan het dan dat er een soort feodale begunstiging van ambtenaren bestaat, dat vakbondsleiders wie zij zouden moeten vertegenwoordigen als tweederangs zien, dat onderbetaalde werknemers goedkope kleding maken voor de hollanders, dat de rechters heulen met de "haves"? In dit lijstje ook de naar fascisme afglijdende politie met volgens het CBS 14000 onrechtmatige aan houdingen, vrijheidsberovingen in een jaar tijds terwijl de rechter de andere kant op kijkt. De rechter is verantwoordelijk als rechtzoekenden hun aangifte in een politielade zien verdwijnen.  Niet minder als dat heimelijk gebeurt. Ons "Brussel" doet het nog lang niet goed maar heeft wel de garantie gegeven van vrije toegang tot de rechter, dus zonder dat politie, advocaten, deurwaarders of andere derden ingeschakeld, betaald, te vriend gehouden moeten worden. Wel kan een rechtbank uiteraard zelf dergelijke lieden er bij betrekken maar dit mag niet leiden tot vertraging of uitstel. Het blijkt dat B & W van Amsterdam onder toeziend oog, met medeweten van grondig ingelichte Rechtbank en Gerechtshof, jarenlang valse administratie kunnen plegen bij de Burgelijke Stand. Om bijv. aan schadevergoeding te ontkomen na veroordeling door de Raad van State wordt doodleuk beweerd dat de benadeelde geëmigreerd is. Niet registreren is buitengewoon kwalijk als zulks leidt tot opsluiting van echtgenotes of kinderen bedelen laten. Ook schending van de vrijheid van vereniging zoals Big Ali Sportvereniging in het Westerpark te Amsterdam is overkomen wordt weggewuifd om de collega-ambtenaren te ontzien. En als kwaadwillige lieden in het bestuur van een surfclub sportbeoefening verhinderen omdat er vraagtekens bij hun financieel beleid geplaatst werden dan blijkt de rechtbank een karretje voor hen te zijn met maanden of een jaar later slechts een kleine boete waar ze om lachen. Oogmerk van de wet is om te beschermen- dieren niet uitgezonderd want de ezel kreeg al met de Tien Geboden sabbath, vrij rondscharrelen in een natuurlijke omgeving. Terwille van de Mammon geplaagd worden in de bio-industrie is zo smerig. De viezerikken belanden overeenkomstig psalm 82 in de afgrond als zij de hoek van de akker, de opbrengst ervan, niet aan het wilde dier laten. Maar de rechters doorkruisen dit, veronachtzamen bescherming en houden zich niet aan eed of belofte. Als straf past dwangarbeid op Spitsbergen, korter dan gewoon zitten, keien rapen ter versterking van onze dijken. Dat zij niet deugen blijkt al uit het portret in de rechtszaal, door hen opgehangen om mensen gediend van werkelijke beschaving met de republikeinse gelijkwaardigheid te schofferen. Ze zijn niet achterlijk en het voorgaande is nauwkeurig bij hen bekend. Zij moeten daarom weg, want er staan genoeg eerlijke, bekwame mensen voor de poort, die met name art 1 strikt zullen handhaven. Schaar u daar bij en beloof art 1 volledig te zullen respecteren en te bestrijden wie het saboteren doch hierbij nooit een oog uit te steken voor een uitgeslagen tand. Rouleren behelst spreiding van macht en inkomsten. Dit hoort niet alleen te gelden voor presidenten, maar ook voor rechters, ministers, kamerleden, ambtenaren, professoren. Het land wordt er zoveel prettiger door.

Toevoeging: Wat weten wij kaaskoppen van de sharia, de islamitische wetgeving? Zie op bovenstaande site aangaande de goede bedoelingen van de Koran, welker teksten westerse mensen wel opvatten als preken, dikwijls donderend. Die sharia is anders, laat een hand permanent afzetten als dat lichaamsdeel zich een ogenblik vergrijpt. Voor zulke onrechtvaardigheid wacht het hellevuur, want Allah laat zich niet kleineren. Bracht niet Mosa zoiets als het Tweede Grote Gebod naar het volk? Het kalifaat bloeide onder "koning" Haroen al Rasjid die recht zocht. Anno Domini wordt de wet in de harten geschreven en vandaar "scheiding tussen kerk en staat" zoals de Koran verduidelijkt met een ieders vrije keuze in religieuze aangelegenheden terwijl de staat als handhaver van de wet vermag te dwingen. Hel was bij de Germanen vermoedelijk een koude glinsterende watermassa waarin je niet terecht moest zien te komen wegens verdrinking en niet een gezellig warm vuurtje. Vandaar hierboven Spitsbergen als kuuroord.