zaterdag 19 maart 2016

flora en fauna

      wild

                        Wie Artis bezoekt merkt tot zijn verbijstering dat daar meer ruimte voor mensen dan voor dieren is. Met zelfs een speeltuin voor kinderen terwijl grote vogels beroofd werden van hun vliegkunst. Er is bepaald nieuwe, betere directie nodig en de gemeente Amsterdam kan dit als voorwaarde bij subsidie stellen.

In het Amsterdamse Bos jagen honden, thuis veelal gevoerd met produkten van de bio-industrie, klein wild op en weg. Vos en wolf houden zich koest na verzadigd te zijn. Kinderen missen werkelijke natuur in dat bos en ganzen wijken uit naar Schiphol. Verbod tot toegang in dit bos schaadt de honden niet omdat er elders volop ruimte is.

Ondertussen is het publiek beter voor te lichten, stellend dat elk dier onder controle van de mens voldoende natuurlijke buitenruimte zal hebben om tenminste drie seconden achtereen voluit te vliegen, rennen of zwemmen. Terwijl alle verminkingen verboden worden.

Hierbij past internationaal politiek standpunt dat het Amazone oerwoud, de Himalaya, de Noordpoolstreken, de Sahara, de Arabische woestijn los gemaakt worden van staten om onder internationale controle gelijk Antarctica puur domein van wilde fauna en flora te zijn.

Op kleinere schaal kunnen grenslijnen veranderen in mensenvrije grensstreken en bij huis dient hoog opgaand geboomte aangeplant te worden ter compensatie van de Natuur voor door verharding - van erf, straat, gebouw- verloren gegane vruchtbare aarde.

                 

dinsdag 15 maart 2016

Ontoerekeningsvatbare rechters? Een verkenning.

straattheater

                      het Ongelijk

Er staat ergens een piepklein oud caravannetje met iets verderop een groen geverfde tafel, waarachter een rechter in toga zit.

Voor het caravannetje staat een kartonnen geit te vreten uit een ruifje.

De deur van de caravan zwaait open en er komen twee politieagenten uit met tussen hen in Jan Klaassen, geboeid. Of de politie komt opdagen en haalt J K geboeid uit de caravan. Deze wordt voor de rechter geleid.

Rechter: U bent meneer Klaassen?

K knikt van ja.

R: Is dat uw caravan die op een niet toegelaten plek staat?

K: Ja, van mij en van Cathrien.

C komt ook uit de caravan, verbijsterde gebaren makend.

R: U bent in overtreding.

K: Ik moet toch ergens staan met mijn caravan.

C: Waar kunnen wij anders heen?

R: Niks mee te maken. De caravan wordt in beslag genomen.

C: Waar moeten wij dan heen?

R: Niks mee te maken. Gaat u maar naar de onbehuisdenzorg.

K: Maar wij zijn toch volwaardige burgers en hebben recht op een goede plek?

R: Dat is mijn zaak niet.

Trouwens: Er zijn miljoenen huizen in dit land. Waarom gaat u niet gewoon wonen?!

C: Die huizen zijn vreeslijk duur en als je zelf er eentje wilt bouwen is dat onbetaalbaar of mag het niet.

K: Het is ook niet mijn bedoeling om directeuren van woningcorporaties te spekken.

Terwijl de caravan weggesleept wordt, Politie: En wat met die geit?

R: Niks mee te maken.

De politie schiet het beest dood met een luide knal.

De politie maakt de boeien van K los.

K streelt de dode geit en gaat achter de caravan aan.

C idem, bijna hysterisch huilend.

R schrijft achter de groene  tafel.

De politie ook af.

Een duivel, in zwart pak met horens, komt op zijdelings achter de rechter, tikt deze op de schouder en zegt:

D: Goed zo, gespuis dat de goede orde in de rechtsstaat verstoort moet je streng aanpakken.

R kijkt peinzend voor zich uit.

Een engel komt op, van de kant van het publiek.

E: Wat nou; wat heb je geflikt met die mensen? En met die geit?

R: Ik heb die geit niet afgemaakt. Dat deed de politie.

D en E: Met jouw goedkeuring toch!

Op de achtergrond blijkt een jongen of meisje , klein van gestalte, iets op een groot bord te schrijven. Pas later zal dat leesbaar zijn.

E: Hoe kom jij hier achter de groene tafel?

D: Ach, dat weten we wel. Vriendjes moet je hebben.

R: Ik ben afgestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam.

E: Dan ken je vast wel goed engels, maar lezen in het nederlands en dat begrijpen wordt moeilijk.

E: Hoe luidt het Tweede Grote Gebod?

R: Het engels is een betere taal in allerlei opzichten; nederlands is meer van de verleden tijd of voor gewone mensen.

E: Klets, God heeft een heleboel talen gewild, net als een enorme variatie aan bloemen.

D: God bestaat niet en jij ook niet, lelijke engel!

E: Nou, laten we zeggen niet voor deze man die zich als rechter voor doet, maar die jij duivel straks mee mag nemen.

D: Tja, aan de ene kant is ie welkom. Wij prikken en snijden graag in de aan ons toevertrouwden. Lekker pijnigen!
Maar aan de andere kant willen wij geen lui die nog slechter zijn dan wijzelf, eigenlijk.

R: Ik ben volstrekt eerlijk, integer, doe mijn plicht, vel rechtvaardig oordeel, bevorder de rechtsstaat.

D: Tuurlijk, laten we kijken wat er op het bord daar staat.

D en E halen het bord naar voren terwijl de jongen/het meisje doorgaat met erop te schrijven.

Op het bord staat met hoofdletters

           KNOEIENDE JUSTITIE

1. sabotage art 1

2. misselijk makende historie

3. bedrog met ledepop

4. belasting ontwijking

5. begunstigingen

6. de ezel op de sabbath

7. toegang verhinderd

E: Art 1 tekent gelijkwaardigheid, deelname aan beraad en besluit zoals via referendums.

D: Ach, de meeste mensen zijn daar te dom voor.

R knikt instemmend: Zeker, dus ben ik niet schuldig. Wij helpen juist domme mensen door voor hen te beslissen.

D: Nou ja, je laat gewoon volk wel eventjes tweederangs status aansmeren. Bah.

E: De rechters lieten feodaliteit, regentendom, koloniale uitbuiting, slavernij, jodenvervolging, misdaden in Indie toe.

R: Dat is verleden tijd.

E: Wetten moeten ondertekend worden door het staatshoofd, maar dat is hier een ledepop en zijn handtekening heeft geen waarde.

D: 't Zijn doorgaans saaie wetten. Je kunt het iemand toch niet kwalijk nemen als ie kiest voor poen en vleierij?

R: Ik protesteer. De koning heeft echt blauw bloed.

E en D lachen.

E: Waarom laat jij toe dat grote jongens niet naar draagkracht belasting betalen?

D: De Natuur heeft het zo geregeld dat de sterksten aan de winnende hand zijn.

E: En precies daarom zijn er rechters nodig.

R: Ik begrijp dit niet goed.

E: Is het je niet opgevallen dat wie aan de macht zijn hun relaties bevoordelen, net als in feodale tijden?

D: Zo krijg je wel mooie grote huizen, grachtenpanden van allure, hereboerderijen, schitterende buitens met parktuinen, kastelen!

E: Ondertussen krijgt de ezel geen sabbath, mag niet rondscharrelen in een natuurlijke omgeving.

R: Er zijn hier geen ezels.

D wijzend naar de engel: Hij bedoelt natuurlijk dat de bio-industrie fout is. Ben ik helemaal niet mee ens. Ha, ha.

R haalt de schouders op: Plofkip is voedzaam. Al die miljarden mensen moeten toch eten!

E: De dieren krijgen geen toegang tot de Rechtbank; blijven verstoken van recht.

D: Ha, Veel mensen vaak niet minder. Hoeveel aangiften van rechtzoekenden belanden er wel niet voor eeuwig in een politiela?

R: Dat is niet mijn verantwoordelijkheid.

E en D: Welles!

R: Nietes!

E en D: Welles, de rechterlijke macht hóórt onafhankelijk te zijn maar plooit zich naar de machthebbers.

E tegen D: Zei jij dat?

D tegen E: Jij zei dat toch ook!.

R: Jullie bestaan niet, zijn nachtmerries. Ik trek mij daar niets van aan.

Op het bord wordt intussen verder geschreven:

8. Dubbele nationaliteit discrimineert anderen wegens extra ontplooiingsmogelijkheden.

9. Assad's gevangenen blijven achter door falende Justitie.

E: Punt 8, daar zijn we het wel over eens, neem ik aan.

R en D knikken bevestigend.

E: Dan die vluchtelingen. Hoe komt het dat economische migranten geholpen worden en met gevangenis of dood bedreigde afghaanse klokkenluiders niet?

D tegen E: Dat is in jouw voordeel. Je kunt die werkelijk belaagde zielen doorgaans eerder mee naar Boven nemen.

R: Dit is ver van mijn bed. Ik denk dat ik maar eens opstap.

E en D: Ho, ho. Was er niet belofte of eed afgelegd om eerlijk te zijn, je best te doen?

Op het bord wordt geschreven:

10. Kwaadaardige inborst.

D: Vertel eens hoeveel gevangenisstraf die fascistisch handelende politie heeft gekregen voor de onrechtmatige onwettige vrijheidsberoving van die friese arts toen die een patient hielp.

E: Een rechter hoort zich te voegen naar de wet, naar de beschermende wet, naar artikel 1 van de Verklaring van de rechten van de mens.

R: Ach, dat artikel is slechts een zinnetje op een papiertje. Daar bemoeien we ons niet mee.

E: Zit je te slapen? Het artikel weerspiegelt het duizenden jaren oude Tweede Grote Gebod, dat je de ander moet respecteren en helpen, want hij is als jijzelf.

D: Deze meneer moet daar niets van hebben; hij kiest voor het piramidale met hoger en lager, met tweederangs mensen onder koningen, prinsen, elite, bonzen, miljardairs en wat al niet.

E: Dan heeft hij ongelijk. Maar wachten tot de haan kraait kan niet.

D: Van de wet, de beschermende wet afwijken, doen waar je zelf zin in hebt of om lui van je eigen stand of collega-ambtenaren een plezier te doen, je boven de wet stellen is een misdaad. Kom maar mee.

Hij grijpt R bij de schouder en voert hem af.

E gaat op de groene tafel zitten en declameert of zingt:

Hier staat een groene tafel zonder kleed

tonend het menslijk falen, pijn en leed.

Dat toch de Wet hier kom', word' toegepast,

beschermend zwakkren'en verzachtend last.

Als broeders vrij en met g'lijkwaardigheid

zo wil de Schepper het in alle tijd.maandag 14 maart 2016

short theatre play

          what in  2017

A very old, very small caravan somewhere in the dark.

A flash light searching; bearer is an old woman.

She knocks gently on the door of the caravan, but no reaction from inside.

After a while she tries with the light to look through a window.

She knocks again, louder; then she turns to the public without seeing them.

Old Woman: She 's not at home, I think.

Again she knocks, this time very hard.

O: She 's not here; she 's out.

Then raising her shoulders: Or she 's dead.

O sits on something in front of the caravan with reflecting attitude, hand under chin.

O: I want to know my chances. The old witch might tell, but she 's not here in her old little caravan.

O: I am sixty eight now but many world leaders have or had old age.

I don't think I will be victim of Alzheimer.

The doctors treated my skin very well.

She stands up her feet.

O: I wonder what method the old witch uses. Percentage of good predictions must be very high, I heard.

She walks a little bit, turns her head.

O: Although of course not many people come to her about chances in presidential elections. Ha, ha. She might have a score of hundred percent if I am the only one visiting her on that purpose.

O, reflective: I hope she will have nice message for me.

Clapping her hands joyously: And score a hundred percent.

Some other noise is heard and she stops, rather frightened.

O: What was that. Nobody should see me here.

She hides in the shade of the caravan.

A rather fat man with pleasant complexion and reddish hair enters the scene.

Fat man: It must be here somewhere.

Ah, there is the little old caravan I was told about. The witch must live here.

He inspects the caravan with his eyes, doing some steps.

F: That 's a really old thing. Not worth anything anymore.

In fact worth nothing. I cannot spend one dollar of my many billions on it or I would be crazy.

He addresses to the public without seeing them, raising his shoulders.

F: Some people do have queer hobbies like living in such an old small caravan. If the witch is really good she can earn millions.

I might take her to the stock exchange.
In disguise of course.

F knocks softly on the door. After a while he tries to look through a window.

F knocks harder; then shakes the caravan a bit.

F: Madam, please awake. I want you to work on my future, I mean tell me what chances I have.

No reaction.

 F: Please, I pay very well.

(Aside: Surely my investment here I'll get back ten or hundred fold if the witch is really capable as I am informed from best sources).

F scratches behind his ear, then walks around the caravan and unseen by the public bumps on the old woman.

Some shrieks and cries by both an they reappear on the scene before the caravan.

O and F: What are you doing here?

Then both smile and with their fingers indicating the caravan,

O and F: The witch!

F: My chances.

O: My chances.

A bit of silence, walking and sitting.

F: She's not at home.

O: Or she's dead.

F: Do you think so?

O: No, she'll be out.

F: How much did you intend to pay her?
O: That 's not your business.

O: Surely you can pay more from your billions, but I think she 's not out for big money like you.

F: Do you mean that this witch won't be interested when I ask her to predict my chances?

O: I don't know; although I hope so.

F: You don't like me!

O: Oh, you are just an american; I like americans, all of them.

O: Especially when voting for me.

F: I have better plans than you.

O: Like everybody becoming a billionaire?

F: Don't cheat me. Do you want to get rid of your many millions of dollars?

O: Perhaps we should have consult from the witch together. Seeing both of us at the same time she may be able to concentrate better and give more precise prediction.

F: If we go to her together she may think that we belong to the same party, I mean if she does not read papers or does not watch tv.

O redresses her hair with her hands.

O: That would be funny. You and me together in that Washington mansion.

F: I as number One and you my vice.

O: No, I primus inter pares and you my vice.

F: I own much more dollars than you and can spend much more, have much bigger bying capacity.

O: Young people don't like your fat belly; they prefer a lean person without billions of money only for himself.

Far away some music and singing is heard.

O: We must go. Nobody should see us here at the door of the old witch.

F: And certainly not together you and me.

O: May be not now, yet may be later.

O: There is n't much difference in our politics.

F: That 's right; we don't want big changes.

They disappear in opposite directions.

A singer comes on the scene, in joyous mood, playing with a basketball, doing tricks and shining around with his torch light.

Gradually it becomes understandable what he sings:

             ballad of the trador

S, dancing a bit: The world I rule is full of happy people.

I manage getting rid of any steeple;

firmly stands the mount of capitalism,

donkeys and elephants don't have real schism.

My turkish friend to kurds all right behaves,

admire javanese keep papuans as slaves.

Our Mammon tells us do your business;

I am the president, must sanction this.

Though old Hillary longing for power

I think should take cold shower.

How sad America at finest hour

fails to present young beautiful flower

Those French guys with their égalité

long time are dead, have no more say;

Liberty I call my nuclear submarine.

A millionaire I am which sets decisive scene.

Yet pity Lizz of british ally:

if true the first will be the last,

if she 's to heaven slow or fast

then there must toilets clean éternally 

                                  (there is something wrong)

I pray, I prayed and I will pray

victorious election day.

Then we the "haves" in White House sit,

leaving poor loosers mud and our sh...

S goes on, shines a last flash above the door of the caravan where the public can read

                *********

     **** Madame Poll****

                *********

        

 

woensdag 9 maart 2016

blijven Assad's gevangenen achter?

                                     10 x knoeierij

                            De toestand bij Justitie beschouwend zijn er grondige reparaties nodig:

- Art 1 der Verklaring van de rechten van de mens wordt genegeerd en gesaboteerd terwijl zulks geen enkele wetgever is toegestaan.

- De historie van Justitie is misselijk makend.

- Hun "koning" is een ledepop wiens handtekening onder wetten daardoor geen waarde heeft.

- Als onafhankelijke macht wordt niet opgetreden tegen vervuiling van belastingheffing.

- Idem niet tegen bio-industrie; de gore brutaliteit toelatend om koeien het van de Schepper verkregen recht vers gras te vreten te ontzeggen.

- Idem niet tegen parasieten en begunstiging van eigen mensen door de overheid.

- De toegang tot de rechter wordt belemmerd.

- Er bestaat discriminatie jegens anderen verbonden aan acceptatie van twee nationaliteiten en dus met dubbele ontplooiingskansen.

- Toelaten van oneerlijk vluchtelingenbeleid. Er zijn honderdduizenden in en uit overbevolkt Syrie die liever in Nederland verblijven, idem miljoenen egyptenaren, etc. Een veerboot Griekenland-Syrie volstaat om niet bedreigde migranten terug te brengen als in gindse kuststrook geen oorlogshandelingen plaats vinden. Afghaanse tolken en klokkeluiders worden door Justitie in de steek gelaten. Groen Links is niet bekwaam; heet economische vluchtelingen welkom en bekommert zich te weinig om Assad's gevangenen. Houdt Groen Links een paar miljoen boeren-soldaten tegen die de wadden ingepolderd willen zien?

- Er is niet naar behoren bekend gemaakt welke gevangenisstraf politie en leiding hebben ondergaan inzake de onrechtmatige, opzettelijke en kwaadaardige vrijheidsberoving van een friese arts die een patient hulp verleende, zodat de schijn van valsheid resteert.

En als elfde: Hoe is dit bovenstaande mogelijk; ligt het mede aan uit de Schatkist betaald universitair onderwijs? Dat zotten, de moedertaal minachtend, het engels willen tegen wet en natie in?

                                                     Het is niet verstandig om zoveel tijd als gepland uit te trekken om "minder, minder" te behandelen. De "dader" heeft immers geen enkele kwade bedoeling noch richt hij werkelijk schade aan.

Bovenal heeft de rechter niet eigen zin te volgen maar behoort hij de wet volledig te respecteren, de beschermende wet wel te verstaan en die behoedt tegen gemene aantijgingen zoals de aanklager(s) naar voren brengen, bewerend dat Wilders discrimineert. Het is een feit dat er relatief veel marokkanen in de criminaliteit verzeild raken en ook dat een burger doorgaans niet vermag om aan te wijzen wie dat allemaal zijn. Zodat men logischerwijze en geheel in overeenstemming met de beschermende, inbegrepen voorkómende wet liever minder van die categorie tegenkomt. Toch het proces voeren getuigt niet van inzicht en daar schort het in de rechtszaal al duidelijk aan door er een portret op te hangen van een soort harlekijn die zijn van de Schepper verkregen menselijke verantwoordelijkheid inruilt voor poen en vleierij. Wij hebben kortom geen echt staatshoofd maar egoistische figuren, deels in het duister, trekken aan de touwtjes om een piramidale maatschappij in stand te houden en daarin zelf hoger te lijken. Hoe dom om niet namens het volk recht te spreken, te weten volgens art 1 der Verklaring van de rechten van de  mens welk elk volk heeft te accepteren doch dat door "Den Haag" gesaboteerd wordt. De NL Justitie heeft een lange traditie van oneerlijkheid, al in de feodale tijd, tijdens het regentendom, met koloniale uitbuiting en slavernij, in de oorlog en in Indonesie, aangaande Srebrenice. Eradus, de vorige president van de Rechtbank Amsterdam dient vervolgd te worden tot bestraffing en schadevergoeding in de vele gevallen dat toegang tot de rechter aan rechtzoekenden verhinderd werd. Dikwijls al via een la op het politiebureau; daar is de chef van de rechtbank verantwoordelijk voor. Die toegang wordt door de Europese Unie gegarandeerd en wel zonder dat men afhankelijk is van advocaat, deurwaarder, politie. De rechter laat thans enorm geknoei toe tegen het belasting betalen naar draagkracht, de basiswet die het volk wil en welke strikt gerespecteerd moet worden. Dat de Zuid-as floreert, uit arm Afrika naar verluidt middels belastingtrucs 4 x zoveel geld haalt dan er aan ontwikkelingshulp en uit collectes heen vloeit, komt door slechte rechters die allang de laan uitgestuurd hadden moeten worden. Toevoeging van juristen in loondienst bij de rechtbank voorkomt waarschijnlijk veel gepruts. Reflecteer over de overmatige begunstiging van lieden bij de overheid, het lijkt op nieuwe feodaliteit voor de rest. Wil het land er echt op vooruit gaan dan is roulatie nodig, zeg na acht jaar betaald gekregen te hebben uit de Schatkist de beurt aan een ander. Dit geldt voor presidenten, kamerleden, professoren, ambtenaren en zelfs politie want orde handhaving moet weer primair taak van het volk worden, net als vroeger. Dat scheelt afglijden van autoriteiten en politie naar fascisme.

Als Wilders op momenten van vol verstand uitspraak doet van minder, minder EU is dat wegens de vrees voor slechte behartiging der landsbelangen te Brussel. Men kan dit wijten aan gebrek aan kennis. Dat geldt ook in zekere zin ten aanzien van het "verbranden van de Koran", want dit boek valt te lezen als een serie preken om goede strijd te voeren tegen vermeende slechterikken en dwarsliggers. Terwijl een aanvulling zoals de christenen op het Oude Testament hebben in het Nieuwe (Verbond, dat onze status verhoogt van "knecht tot kind") ontbreekt. Wie wil er geen doodsstraf voor rechters in Teheran die homo's ophangen? Op het Museumplein te Amsterdam ware een staatsmoskee te bouwen voor onderricht over art 1.

Helaas is Nederland ondanks gevoerde propaganda geen rechtsstaat want art 1 der Verklaring, grondslag der EU Verdragen, afgezwakte versie van het bijbelse Tweede Grote Gebod - respecteer en help de ander want hij is als jijzelf- houdt vanwege de erkende gelijkwaardigheid automatisch deelname in aan beraad en besluit. Zoals uitvoerbaar via bindend referendum over hoofdzaken, waarna een ondergeschikt parlement zorgt voor uitwerking en controle. Het art staat voor beschaving en is absoluut ook geldig voor moslims, want profeet Mosa kwam van de hoge berg af met de grond leggende Tien Geboden. Het samenvattende Eerste Grote Gebod behelst onder meer de ezel sabbath gunnen, ontspannen rondscharrelen in een natuurlijke omgeving. Derhalve weg met de smerige bio-industrie en zie hier dus elementaire zaken waar de rechters "niet aan toe komen". Lees die niet willen behandelen om correctie te bewerkstelligen en daarom is vervanging noodzaak. Merk voorts op dat de rechterlijke macht onafhankelijk hoort te zijn en zich als zodanig moet gedragen, hetgeen optreden vereist om levenslang parasiteren van miljonairs te stoppen. Dat is immers een soort dieverij en als de veelverdieners van het parlement dat OK vinden mag de rechter daar helemaal geen boodschap aan hebben. Actueel is dat "vluchtelingen" medemensen bedreigen en de rechter passief blijft. Ginds is er enorme overbevolking en bij ons is er een club voor Tien Miljoen (maximaal); minder, minder dus. Goede wet is voldoende duidelijk: het gebod -gun het de ander om zijn standpunt naar voren te brengen- laat geen enkele twijfel toe. Het gaat in het onderhavige niet om verbod het woord minder te gebruiken en de rechter verdoet zijn tijd als hij bezig wil zijn gaatjes voor omzeiling te zoeken.