maandag 28 januari 2019

statenverkiezingen

IJK programma
                                                            
          Vindt u het goed om nooit uitgenodigd te worden voor lekker eten of drinken in dat grote gebouw op de Dam te Amsterdam? Daar mag alleen de bovenlaag van de nederlandse piramidale maatschappij naar binnen. Als je geen rijke pa had of niet verstandelijk uitblinkt is er een politieke weg om er te komen: aansluiting bij een partij en daar carrière maken. Dat moet wel een partij zijn die verschil tussen hoog en laag aanvaardt en bevordert -je kunt ook zeggen accepteert en promoot om het intellectueler te doen klinken. Een artikel over aspecten van post traumatische stress stoornis wordt in de New Ruling Class krant NRC eerder geplaatst dan een verhaal over hoedanigheden van geestelijke gezondheid en als u het niet leest blijft gij ervan onwetend dat in de grote stad het niet pluis is met gelijkwaardigheid van de mensen. Tenzij ge er uit u zelf al achter gekomen bent. Dat is niet zo moeilijk want anders dan in een dorp waar op het volksfeest iedereen komt ontstaat bij grote opeenhoping van mensen, zoals in de grote stad, er al gauw scheiding der geesten met als gevolg van elkaar verschillende ontmoetingsplaatsen en de politie verzoekt u om voor het paleis op de Dam even door te lopen. Politie in dienst van de machthebbers, hetgeen niet geliefd maakt. Voor bovenaan in rangorde en aanzien dus een paleis en helemaal beneden de zwervershoek in de kou; verstoken van ons aller aardgas.
De westerse moraal is dat jij je best moet doen en ondertussen anderen een beetje hoort te helpen. De uitwerking hiervan verschilt hemelsbreed bij kapitalisten en communisten. In de kerk krijg je een klein stukje gedeeld brood waarna een ieder zich apart rept naar de biefstuk of de voedselbank. De SP ijvert voor een paar procent loonsverhoging en dat is alles. Zulke procenten vallen voor het middensegment in euro's hoger uit dan voor de arbeider en dit vinden de bestuurders goed. D66 wil hoger salaris voor leraren, want anders dreigt er toch een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal. De PvdA is een regentenpartij met altijd gelijk van de regenten. Groen Links heeft te Amsterdam  een zetbaasje van de kapitalisten, die groei, groei, groei wensen. Meer omzet, meer winst en groter tweede huis in landelijk gebied of zeewaardig jacht. Groei vergt meer consumenten, bevolkingsgroei, liefst met goedkope werknemers. Er blijft minder ruimte over voor gewone lieden, maar die moeten maar een offer brengen voor het goede doel. Betonbaronnen worden eventjes gespekt met een overbodige tunnel onder de Zuid-As. Hier past beter een soort boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad; voor veel minder centjes! Voor het miljard dat het akelige enge ding kost kan in Suriname op duizend meter hoogte waar aangenaam klimaat is een sabbathsstad verrijzen. Leuk ook voor hollandse schooljeugd om de tropen te leren kennen. CDA en Christenunie minachten dat Adam de dieren namen gaf, hun identiteit erkennend; zij eten plofkip na jonge haantjes te hebben geruimd. Zij zullen straks zelf wel gebraden worden in de hel. Het zijn vooral oranje-fascisten die de piramidale samenleving in stand willen houden, wars van wat de Grote Voorman beoogde. Op de voorheen christelijke Vrije Universiteit, ooit bedoeld voor kleine luyden, is het een en al streven naar carrière, promotie maken; medemensen voorbij streven; en baas over hen worden! Tot en met in de achterkamertjes van Den Haag.
      Gelukkig horen wij bij de Europese Unie en die heeft als grondslag van de Verdragen -welke voorang hebben boven nationale wetgeving- gelijkwaardigheid van de mensen. Dit is verwoord in art 1 der Verklaring van de rechten van de mens maar al een paar duizend jaar eerder kwam het bijbelse Tweede Grote Gebod -respecteer en help de ander want hij/zij is als uzelf- daar ook op neer. Dat saboteren het kabinet, de meerderheid van de Tweede Kamer en de Justitie van harte. Weshalve in den lande geen bindende referenda, geen deelname van gewoon volk aan beraad en besluit.
      Men gelieve bij de komende verkiezingen de partijen en hun kandidaten te toetsen op het volgende:
  1. Staat het streven naar een nederlandse republiek voorop? Bij voorkeur met autonome gewesten en een unie met Vlaanderen, Wallonie, de Scandinavische staten om een sterk progressief blok in de wereld te vormen.
  2. Komt bij de partij na een tien jaar de beurt aan een ander? Dat is goed voor spreiding van macht en invloed; het beperkt vangen uit onze Schatkist. Zulke wisseling hoort eveneens te gelden voor ambtenaren, professoren, ministers.
  3. Bevat het programma inlevering, zeg binnen een twintig jaar, door multimiljonairs richting Schatkist of collectieve bedrijven -behalve vermeerdering door eigen arbeid- zodat levenslang parasiteren verdwijnt en het met geld voordringen getemperd wordt?
  4. Wordt er gewerkt aan verlating van het egoistisch kapitalisme richting volkseigendom? De werknemers hebben honderden miljarden gespaard bij de pensioenfondsen en kunnen -mits de wil niet ontbreekt- de bedrijven overnemen en noodzakelijke niet verspillende, niet schadende investeringen doen.
  5. Voedselbanken en subsidies verlenende ambtenaren worden grotendeels overbodig als de aftrek pensioenpremie met terugwerkende kracht afgeschaft wordt. Dan komen er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers. Dan kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog, waarvan een deel zal doorsijpelen naar de kinderen. Die aftrek pensioenpremie komt in feite neer op overheveling uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die al genoeg hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. De managers der pensioenfondsen maken de inkomensverhoudingen schever. De meerderheid van het volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht. Rond het jaar van inkomstenverwerving want anders verwatert de boel. Raad eens wie hier op tegen zijn.
  6. Elke oprechte partij zal de zittende nederlandse rechters de laan willen uitsturen omdat zij aangiften van rechtzoekenden, niet vergezeld van een dure advocaat, laten verdwijnen in prullemanden op politiebureau's. Omdat zij middels begunstiging van belastingontwijking op de Zuid-As wereldwijd arme mensen bestelen. En vooral omdat zij het artikel over onze gelijkwaardigheid, die pas tot z'n recht komt in de republiek, minachten en aldus gekenschetst moeten worden als bedriegers in dienst van een egocentrische en heerszuchtige vermeende elite. Niks nieuws onder de zon, want de hollandse geschiedenis is daar vol van en laten wij opnieuw beginnen met gezond verstand. Over de Dam lopen zonder daar als gelijkwaardige naar binnen te kunnen is slecht voor u en een schande voor de stad.  
  7. zeven Tijdens lange jaren op school en universiteit hebben veel mensen toch niet geleerd om niet in de weg te staan, om de mond of de pen niet vol te stoppen met scheldwoorden, om zich sociaal te gedragen naar de bedoeling voor het schepsel mens. Omdat het vooral thuis ook hapert krijg je egocentrisch gedrag, waarbij steun uit de eigen maatschappelijke klasse gaarne aanvaard wordt om zich omhoog te werken en zie daar multimiljonairs, vette Volvo's  en zwervers zonder warm domein in de winter. Als de kerk uit de woonbuurt verdwijnt is er nog slechts de publieke grote ruimte van Albert Heyn, maar daar ben je zonder geld niet welkom. De nieuwe burgemeester van Amsterdam is al even onbekwaam en dom als haar voorgangers met de facto in de watten leggen van de "haves". Dat zullen de stedelingen weten als ze op de Dam even uit hun doppen kijken. Daarom is er een zevende programmapunt nodig waaraan de politici te toetsen zijn. Het Bijbelse verhaal over schapen en bokken illustreert dat algemeen er verplichting is tot sociaal samenleven en hierop is in feite de staat gebouwd. Daarom hoort in de verkiezingsprogramma's verplichte militaire vorming met zachte hand en uitleg om op sociale wijze hoofd en handen te leren gebruiken en zulks niet achtergesteld bij anderen die wel wapens dragen en deze verkeerd kunnen gebruiken. Paraat zijn in tijd van nood dus en in vredestijd behulpzaam bij handhaving van gewone orde, net als in de oudheid. Dat niet uit handen geven aan machtswellustelingen. Ook wetend op te treden tegen de broeders in het kwaad -die van Justitie, saboterend art 1 en de machthebbers slaafs volgend met schending van hun eed-. Zich volwassen gedragend wil je dit overdenken en bepraten;   daartoe is met name de zevende dag bestemd. Niet om te winkelen. De kleine kruidenier pompte terug in de eigen streek; Albert Heyn roomt af naar verre welgestelde aandeelhouders en verkoopt produkten van de bio-industrie. Hoe slecht is wel het onderwijs dat de mensen zich zo verlagen en solliciteren naar "het vuur".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

zondag 27 januari 2019

Droom

              straattheater, laat

Tegen een piepklein oud caravannetje staat een stel engelenvleugels.
Zachtjes klinkt de melodie van "Oh kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind"; afwisselend bewerkt en met verschillende instrumenten.
Een jonge vrouw en een jongeman, allebei in een wit kleed, komen met onzekere stappen op.
Jonge vrouw: Ik geloof dat we verdwaald zijn.
Jongeman: Lijkt me stug, we hebben toch het smalle pad genomen.
V: Het was heel druk op die brede weg. Allerlei mensen, ook nog vrij jonge. Denk je dat het met hen verkeerd afloopt?
M wijst naar de caravan: Kijk, daar is licht in dat caravannetje. Wel een oud ding, zeg. Ben benieuwd wie er in zit en of die iets weet.
Het bovendeurtje gaat open en een engelengezicht verschijnt.
Engel: Hallo.
M: Ook goedendag. Weet u hier de weg als ik zo vrij mag zijn om te vragen?
E: Zeker, u bent met z'n tweeën?
V: Ja en neen, we kennen elkaar pas heel kort.
M: Had eerder moeten gebeuren, elkaar leren kennen. Hij fluit vol bewondering naar de jonge vrouw.
V: Maar niet op zo'n vreselijke manier.
M maakt een gebaar richting V: Ze bedoelt, we hebben elkaar ontmoet in een ongeluk.
E: Een ongeluk.
M: Een botsing.
V: 't Was glad op de weg.
M, weer gebarend: Zij was op de fiets en ik op mijn motor. We gingen allebei onderuit. Kwamen tegen elkaar.
V: En allebei op slag dood.
Stilte. V veegt tranen weg.
V: Waar moeten we nu naar toe! Ze kijkt naar het publiek.
M: Kom, het valt nog wel mee. We liggen niet in een kist.
V: Maar onze stoffelijke overschotten straks wel.
M haalt de schouders op en kijkt naar E.
E: Jullie zijn dus begonnen aan de grote reis?!
M: Zo mag u het wel stellen, maar we lijken verdwaald te zijn.
E: Waar willen jullie dan naar toe?
M: Ach dat zit zo; we hadden gehoord, ik bedoel... Hij wendt zich tot V: Zeg jij het maar.
V: Dat ongeluk, was het onze schuld? We wisten dat het glad kon zijn. We hadden nog zoveel te doen en mee te maken.
M knikt instemmend.
E: Jullie hadden geen beschermengel?
V: Maar bestaan die dan?
M schudt krachtig het hoofd van nee.
E: Tuurlijk bestaan die. Maar ze regelen niks zelf hoor. Alles in opdracht.
M: In opdracht van wie?
E steekt een vinger wijzend omhoog.
V lacht een beetje zuur: Hebben wij even domme pech.
E: 't Hoort bij evolutie moet je maar denken. Als de mensen geen lief en leed doormaken, zelfs tot het uiterste, dan worden ze al gauw automaten. Of zombies. De engel glimlacht.
M: De Schepping is zo fantastisch. Biologen worden vaak atheïst omdat ze niet uit hun doppen kijken; ze beschouwen niet de atomen. Van minder dan tweehonderd soorten is alles gemaakt!
V: Ik wou me inzetten voor wie hulp nodig heeft.
V: Waar zijn we nu? Ze kijkt naar haar witte kleding.
M kijkt ook naar zijn witte kleed.
E: Jullie zijn nu bij het poortje voor europeanen.
M: Poortje voor europeanen?
E: De europeanen hebben niet zoveel belangstelling meer. Maar chinezen en andere aziaten des te meer. Achterstand inhalen, weet je; het is bij de grote hemelpoort razend druk van die mensen.
Kleine pauze.
E: Daarom is hier een hulppoortje voor europeanen en ik werk er.
M: U werkt hier?
V: In een hemelpoortje? Ik zie helemaal geen poort; wel een piepklein oud caravannetje. Waar u in zit.
E: Klopt; die poort is verderop. Ik neem de chips op.
M: Een hemelpoort moet per definitie prachtig zijn. Dat mag dan ook wel afstralen van het voorgebouw. Maar dit oude lelijke ding... Hij tikt met de hand op de caravan.
E: Oh, dat is gemakkelijk uit te leggen. Als hier iets luxueus stond kwamen de rijken er op af. Die willen armen liefst tegen houden. Ze willen niet met hen aan één tafel zitten zoals het in het Paradijs hoort.
V: Moet dat oude caravannetje hen afschrikken?
E: Afschrikken is een te groot woord. Maar een rijk beladen kameel kan niet door een ezelspoortje.
M: Selecteert ú?
E: Nee hoor, ik neem alleen chips op.
M: Chips? Een engel die aan electronica doet.
E: Vroeger hadden we het Grote Boek waar alles in genoteerd werd.
Bij wijze van spreken dan. In jullie taal van deze eeuw registreren we met chips.
M: Registreren met chips.
E: Jawel, even een chipje maken voor een reprint.
M en V, luid: Wat zei u?
E: Och voor jullie in je computertijdperk is dat toch gemakkelijk te begrijpen: Als je dood gaat even een chipje laten maken voor vervolgens reprint.
E voegt er aan toe: Maar wel elders natuurlijk; en beter, zonder fouten of tekortkomingen.
M: Klinkt als  muziek.
V klapt van blijdschap in de handen: Zo jofel!
E: Ho, ho, we zijn nog niet zover. Jullie liggen nog in coma in het ziekenhuis. Ik heb nog geen instructies ontvangen en weet niet wat er gaat gebeuren.
Een dokter met stethoscoop komt op en groet de engel met een beleefde knik.
D tegen V en M: Komen jullie mee? Je mag van de intensive care naar een gewoon ziekenhuisbed voor verder herstel.
Zij drieën af; M en V dansend.
De dokter komt terug op het toneel en klopt op het bovendeurtje dat half open staat en weer helemaal geopend wordt met erachter het gezicht van de engel.
D: Beste engel, ik ben nooit verder dan een twaalf kilometer van de Aarde geweest en weet niets van hemel of paradijs. maar mijn oude hond gaat dood. Zijn er daarginds waar u vandaan komt ook dieren?
E: Luister eens even. Zelfs in uw ziekenhuis wordt volop van de bio-industrie gegeten. Zou het dan niet rechtvaardig zijn dat de beesten wat tegoed hebben van de Schepper?!
D naar het publiek: Da's een riem onder mijn hart. Uiteraard zou het maar ongezellig zijn als er geen dieren waren: honden, duiven, ganzen, kippen, misschien ook katten. Hij strijkt peinzend over zijn kin. Oh ja, natuurlijk schapen en lammeren. Maar ook de wolf en de leeuw? Hij draait zich om naar de caravan om het te vragen. Maar die is verdwenen, niet meer zichtbaar achter mist, een doek of met de schijnwerper uit.
D kijkt op zijn horloge.
D: Mijn nachtdienst is bijna voorbij. Het geeft reuze voldoening om te helpen en daartoe heb ik een eed afgelegd. Een eed bevestigt verbond.
Hij loopt weg en tussen neus en lippen: Leggen jullie ook een eed af?
De muziek speelt slotakkoorden, eventueel met zang:
             Oh kom hier eens kijken
             wat de Schepper heeft gemaakt.
             Nog veel meer zal blijken
             als het Aardse is gestaakt.
             Gedekte tafel in 't Paradijs;
             muziek erbij op englenwijs;
             gezellig dansen voor Gods troon;
             ja in de hemel is het schoon.
             Oh kom daar eens kijken
             wat voor ons de Schepper maakt. donderdag 17 januari 2019

toen, 100 jaar geleden

          vergat men interne energie mee te nemen 
NIST beweert een atoomklok te hebben die minder dan een seconde per miljard jaar afwijkt. Dit kan niet juist zijn omdat het heelal uitdijt. Bedoeld wordt dat hun klok slechts een miljardste per zoveel jaar of een biljoenste per seconde uit de pas loopt. Bij metingen met atoomklokken wordt het gemiddelde van een verzameling genomen. In het onderstaande stuk wordt gesproken over meting van het aantal frequenties van een laserstraal gedurende en vrije lange periode, maar in de practijk zal men toch wel uitkomen op gebruik van atoomklokken. Wellicht kan de Rijks Universiteit Groningen, die het boek in de bieb heeft, er een stuk aan wi
             meten in de kelder en op zolder
In 1919 werd er met metingen aan de baan van de planeet Mercurius bevestiging van de algemene relativiteitstheorie gevonden, zo dacht men. Vergeten werd evenwel de interne energie te beschouwen en als dat gebeurt blijft er van het vermoede bewijs niets over. Nog steeds heeft die theorie van Einstein veel aanhangers onder sterrekundigen hoewel de basis ervan, namelijk dat de tijd nabij massa sneller verloopt, in strijd is met de snelle processen in het jonge en zeer geconcentreerde heelal. Ook harmonieert het algemeen aanvaarde principe van least action er niet mee: Een foton zoekt de gemakkelijkste baan, kiest een route met zo groot mogelijke stappen -oscillaties van lage frequentie- en daarvan zo weinig mogelijk. Waargenomen wordt niet een pad vlak langs massa maar op enige afstand waar de tijd minder snel verstrijkt en de oscillaties daardoor lagere frequentie hebben.
Zwarte gaten, negatieve energie, inflatie en en versnelde uitdijing van het universum berusten allemaal op die foute algemene relativiteitstheorie. Het zijn zaken die natuurkundig niet kunnen bestaan  en daarom als fantasie beschouwd moeten worden.
Maar metingen met atoomklokken hebben toch bewezen dat dichter bij de Aarde de seconde langzamer gaat dan in een vliegtuig? Vasily Yanchilin legt hierover uit op zijn site top-formula.net, in zijn boek The Quantum Theory of Gravitation (2003) en in the Canadian Journal of Pure and Applied Science, june 2018 en stelt een proef voor: Meet de frequentie van een laserstraal aan de voet van een toren en aan de top en je zult zien dat Einstein er naast zat. Nu is bekend dat er roodverschuiving optreedt, zowel van zonlicht richting Aarde als van laserlicht gaande naar de top van de toren waar de zwaartekracht iets kleiner is. Dit wordt veroorzaakt doordat het foton de zwaartekracht moet overwinnen en omdat de seconde daarboven trager is. Roder licht betekent minder frequente oscillaties, langzamer verloop van de tijd. Zie voor meer het boek. Waar zit dan de fout? Wel, de atoomklok meet z'n tikken aan de voet tijdens de duur van een seconde zoals die geldt onderaan de toren. Dit kan uitkomen op een aantal tikken dat kleiner is dan wat gemeten wordt gedurende de seconde die geldt op de top indien de algemene relativiteitstheorie correct is. Het is niet precies bekend in welke mate er afwijkingen zijn bij het verspringen van electronen als het atoom kleiner wordt; zoals het geval is nabij massa omdat daar de lengtemaat krimpt. Voor overgang van electronen is dan meer energie nodig, kortom verandert de "drempel waarover heengesprongen" moet worden; de frequenties nemen toe. Misschien is het beter om voor theoretische analyse die klokken even buiten beschouwing te laten en te concentreren op de laserstraal aan de voet van de toren gaande naar boven of om sneller resultaat te bereiken vanaf het strand van Tenerife naarhet observatorium op 2000 meter hoogte. In de practijk zal echter gewerkt moeten worden met die klokken. Als boven er 1 seconde verstrijkt zal dat volgens de nieuwe theorie beneden meer dan een seconde zijn en dus wordt  het aantal trillingen dat beneden optreedt groter indien beschouwd in de periode van 1 seconde boven. De meetinstrumenten moeten na een paar weken bij elkaar gebracht worden om na te gaan waar het grootste aantal op verschenen is. Als het apparaat dat boven stond meer aanwijst dan heeft Einstein gelijk, bij het omgekeerde moet zijn theorie als onjuist afgedaan worden. Het gaat over moeilijke stof om snel te begrijpen en Yanchilin kwam pas recent op de proppen met dit experiment hoewel hij in 2003 al de nieuwe theorie publiceerde. Zijn boek werd op de Amsterdamse universiteiten verstopt in een afgelegen magazijn zodat de studenten er moeilijk bij kunnen en onwetend blijven. Voor meer info in korte samenvattingen kan men zoeken op onderstaande site, maar het is uiteraard beter om Vasily Yanchilin uit te nodigen voor een gastcollege met aansluitend discussie.
In de Oudheid waren het de filosofen die de logica van stellingen onderzochten en had dit ook in de tegenwoordige tijd plaats gevonden dan was er een storm van kritiek op die algemene relativiteitstheorie gekomen. Misschien worden de dames en heren thans te goed betaald en leunen zij vet tevreden achterover. Het hele wereldbeeld verandert in de nieuwe theorie met zelfs bepaling van de opschuivende grens van het heelal. Maar van versnelde uitdijing van het heelal is geen sprake meer en de hiervoor verleende Nobelprijs dient terug gegeven te worden.

wat wilt U, U, U?

               rood?
                      De Partij van de Arbeid streeft naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. Naar hun voorlieden zeggen althans. De Partij is een steunpilaar geweest en is dat nog nog van een piramidale maatsachappij, die kapitalistisch geörienteerd is en in NL achterkamertjes heeft. Van de republiek der gelijkwaardigen moet de PvdA kennelijk niets hebben. Tenminste niet de vet betaalde kamerleden, die uitgezocht worden door het op macht beluste partijkader en dat te gehoorzamen hebben. Naar macht strevend om het spaargeld van de werknemers te benutten voor goede investeringen? Neen, hoewel de arbeiders miljarden gespaard hebben bij de pensioenfondsen terwijl de managers van deze instellingen juist werken aan een schevere inkomensverdeling ten gunste van de welgestelden. Want die profiteren van de belastingaftrek voor pensioenpremie en zwijgen over het geniepige van de zaak, dat onwetenden hiermee geld uit de zak geklopt wordt en overgeheveld naar wie het gelet op hun inkomens niet nodig hebben. Doch via de Schatkist nog eens extra gespekt wensen te worden. Het volk wil belasting betaald hebben naar draagkracht en dit rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. Ook laat de PvdA rechters ongemoeid die belastingontwijking op de Zuid-As gunnen en daarmee feitelijk wereldwijd arme mensen bestelen. Alles met goedkeuring van de Partij, wier bobo's er zelf van profiteren als zij uit hun overmatig salaris in aandelen beleggen.
De kapitalistische visie is groei, meer omzet, meer winst, van meer consumenten behaald. Werkt Halsema te Amsterdam daar niet duchtig aan mee met steun van de PvdA? Voor de goedbetaalde werknemers van Europees Medicijnen Agentschap dat naar Amsterdam gehaald wordt in plaats van vestiging te Bratislava te krijgen, moeten 800 woningen beschikbaar komen. Terwijl de stad al meer dan vol is en de mensen graag wat betere ruimte zouden willen hebben. Om goed te funktionneren als hoofdstad -Amsterdam wordt tot op heden door veel landgenoten gemeden!- is groei helemaal niet nodig, want wat wilt u nog meer in uw huis proppen, terwijl er voor tuin en bootje geen plek meer is? Krimp brengt heel veel voordelen mee!
Dus denk na over wat u wilt en stem dan geen PvdA indien u niet tot de bovenlaag behoort. Maar doet de SP het beter?
Tja, dit werd al eerder naar voren gebracht, maar de Neo Ruling Class in de NRC bericht er niet genoeg over omdat men zich zelf als profiteurs van de huidige constllatie niet in de vingers wil snijden. Daarom is er belangrijke taak voor de universiteiten en bij de provinciale verkiezingen MOET in het programma komen te staan dat de Amsterdamse universiteiten terug gebracht zullen worden bij het volk, dat is geen engels praten en modellen uitwerken voor overgang naar een niet-kapitalistische maatschappij. De VVD mag wel beweren voor een vrije markt te zijn doch denk eens aan de schade voor de psychische gezondheid van de hoofdstedelingen, die gedwongen worden om naar een lastig bereikbare bibliotheek in een slecht gebouw te gaan in plaats van op de Dam terecht te kunnen. Zo worden zij op hun nummer gezet als tweederangs en bij een werkelijk vrije markt had het volk mits zich zelf voorziend van zeggenschap allang gezorgd voor betere bestemming van het voormalige grote stadhuis dan een vermeende elite te plezieren met afstand tot de lagere personages, die er niet mogen deelnemen aan lekker eten en drinken  en nog veel meer niet mogen omdat zulks de bovenliggers in de weg zit. Men kan een en ander belichten als toegankelijk domein, met inbegrip van de voorzieningen om een toilet te gebruiken, als zwerver een warme straallamp onder de Buitenveldertse brug te vinden, geld uit de Schatkist krijgen voor dienstreisjes en zou daar nog iets aan toe te voegen zijn?

check:

         lichtgewicht Halsema schoothondje van kapitalisme?

Oprechte kapitalisten willen de omzet vergroten, meer winst maken, graag goedkope werknemers uit het buitenland aantrekken, ze zijn gebaat bij meer consumenten, verschaffen zich een tweede huis in landelijk gebied en/of een zeewaardig jacht. Het zijn egoisten die liever niet delen en als rijk beladen kameel moeilijk door het ezelspoortje Oog van de Naald het Paradijs binnen komen. Daartoe ook niet oefenen, want in de kerk eten ze een miniem stukje brood om daarna apart biefstuk te nuttigen terwijl anderen naar de voedselbank moeten. Zij treffen het met een Halsema die met Groen Links meer, meer, meer voor hen wil: bijvoorbeeld een voor gewone mensen en zeker voor de minima die geen auto hebben overbodige tunnel onder de Zuid-As waarmee vooral duitse betonbaronnen gespekt worden. Jammer toch dat vrouwen met hun kinderen daar doorheen willen jakkeren en hiertoe op Groen Links stemmen in plaats van de voorkeur te geven aan vakantie op duizend meter hoogte in aangenaam klimaat, waartoe het beschikbare miljard aangewend kan worden om een sabbathsstad in Suriname te bouwen. Ter plekke behoeft Amsterdam veeleer een soort boulevard met fraaie entree naar de hoofdstad en meer treinen zijn helemaal niet nodig als het forensisme teruggedrongen wordt. Stuur de kantoren van Philips en Akzo terug naar hun fabrieken. Rem de groei van de Vrije Universiteit die de kleine luyden in de steek liet en het accent thans legt op carrière maken, medemensen voorbij streven. Ze praten daar engels om hoger te lijken en afstand te scheppen tot de vermeende minderen die hun steenkolenengels niet goed kunnen volgen. Ze trekken amerikanen aan die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden en hier het intellectuele milieu voor de eigen jeugd verschralen. Meer, meer buitenlanders zoals voor het Europees Medicijnen Agentschap dat beter in Bratislava past omdat Amsterdam al zoveel heeft. Meer woningen voor de arbeiders die de kapitalisten gaan dienen in plaats van de stad te laten krimpen om de bevolking ruimte te verschaffen. Het CBS telt dat miljard voor die autotunnel als toename van de produktie terwijl in werkelijkheid voor modaal die met de trein moet forenzen en lui daaronder geld verspild wordt, er vermindering van welvaart/welzijn optreedt.
De werknemers hebben honderden miljarden gespaard en in handen gegeven van managers van pensioenfondsen die zorgen voor schevere inkomensverdeling ten bate van de welgestelden. Bij correctie met terugwerkende kracht van de aftrek pensioenpremie vloeien er honderden miljarden in de Schatkist en verdwijnen staatsschuld en couponknippers, terwijl de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog kan. Zo verdwijnen voedselbanken alsook subsidie bepalende ambtenaren grotendeels. Die werknemers hebben zoveel geld bijeengebracht en hetwelk op te eisen is als investeringskapitaal dat de multinationals tweederangs worden. Het is typisch een kapitalistisch streven om alsmaar meer te investeren. Tegenwoordig produceert men zoveel overbodigs dat de afvalhopen bergen worden. En wat een hoop meer vrije tijd is bereikbaar door vermijding van overbodige concurrentie op verkeerd ingerichte markten. Managers zijn liever baas in 1 grote fabriek met tien machines dan in een kleinere met slechts 1 apparaat, want zo behalen zij voor zichzelf voordeel. Maar meestal niet voor de samenleving en daarom moeten de brandstofprijzen omhoog zodat het gesleep over de aardbol vermindert en de regionale producenten blij worden. Duizend kilo ijzer in de vorm van een overmatig grote wagen verslepen kost per kilometer minder dan een dubbeltje en dit staat in geen verhouding tot de aanschafprijs van het vervoermiddel, waarin men het liefst zou willen wonen gelet op de luxe binnen. Tuurlijk, de docenten en andere middeninkomens moeten salarisverhoging krijgen want anders dreigt er een tekort aan tweedehands auto's voor beneden-modaal.  In het verkiezingsprogramma van G L vind je niks terug van deze noodzakelijke veranderingen en al helemaal niet aangaande de gelijkwaardigheid der burger, hetwelk pas tot zijn recht komt in de republiek met bindende referenda. Halsema heeft dat grote gebouw op de Dam terug te halen voor de burgerij; het kan dienen als betere bibliotheek en voor sociale, culturele evenementen. Zij moet als leidinggevende een streep halen door die tunnel. Het forensisme kan verminderen door betere spreiding en ruil van woningen, terwijl ons land waarschijnlijk ook een hoop mensen kwijt raakt door afschaffing van dubbele nationaliteit. Als het half miljoen marokkanen dat in ons land woont niet het oude paspoort wenst op te geven is het billijk om een tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden te verlangen om daar een prachtige stad onder NL wetgeving te bouwen -vergroting van het Rijk dus- met rondom een groene zone gedrenkt in afvalwater voor recreatie, tuinbouw en wetenschappelijk onderzoek. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie grote steden gesticht worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de West Saharanen. Het is niet juist dat Nederland Polen importeert voor de kassen, want behalve voor de kapitalistische ondernemers is het beter voor iedereen om kassen naar Polen te verplaatsen, zodat de werknemers prettig bij huis kunnen arbeiden. Varkens zijn wellicht te houden in lege gebieden der Baltische staten.
Als je goed inventariseert blijkt de SP slechts uit op een paar procent loonsverhoging terwijl zoveel procenten voor bovenmodaal heel veel meer geld betekent. Dat komt de veelverdieners in het parlement -dat zijn ze allemaal- heel goed uit. Groen Links doet het allesbehalve beter. Slechts enkele partijen streven naar grondige vernieuwing. Stem daarom niet op Groen Links, kies liever de Partij voor de Dieren die de melkprijs wil verdubbelen, net zo duur maken als Coca Cola, om het kind van de koe bij de moeder te houden. Of het Forum voor Democratie die verandering van staat, regering en parlement wil zodat jij je mond open kunt doen. Misschien ook DENK als die in de voetsporen van Haroen al Rasjid wil treden bij het stichten van een hollands kalifaat? Of wil je een nieuwe politieke organisatie helpen oprichten? Die Halsema de wacht aanzegt omdat zij niet optreedt tegen de belastingontwijking op de Zuid-As. Een volk en haar vertegenwoordigende en bestuursorganen hebben plicht om de rechters te vervangen als die wereldwijd arme mensen laten bestelen met het gunnen van belastingontduikingen.
Een goed politiek programma behelst krimp van het te volle Amsterdam met opruiming van veel lelijke gebouwen en verhardingen. Geef de jeugd een arboretum, ook in die sabbathsstad en verplicht om bij elk kunstmatig verhard hoog opgaand geboomte aan te planten ter compensatie van voor de Natuur verloren gegane vruchtbare aarde. Op de hoek van wad en Eems is er lege plek voor een nieuwe rood-christelijke universiteit die alternatieven voor het kapitalisme uitwerkt. Plus hierheen verplaatst vliegveld Eelde en vergroting van Rottum met op de wadden bij felle zon opgewarmd schoon zeewater. Later is een goed bereikbare miljoenenstad mogelijk op een reusachtige terp temidden der grote rivieren.

donderdag 10 januari 2019

stars and gravity


                                               Amsterdam, january 10, MMXIX
To the Editor of the Economist,
                                                               Your article about the universe is not quite a leading source because it assumes validity of the general theory of relativity, dating from a hundred years ago, from before the era of quantum mechanics. Einstein thought that the second gets slower near mass. This forms the base of believe in black holes, dark or negative energy, inflation of the universe and its accellerated expansion. Such slower second does not correspond with the fast processes in the very concentrated young universe.
The russian scientist Vasily Yanchilin wrote an article in the Canadian Journal of Pure and Applied Science, june 2018, in which he denies Einstein's vision. He did so already by publishing his book The Quantum Theory of Gravitation (2003). The mentioned article can be found via www.top-formula.net. On this his site Yanchilin proposes an experiment on duration of the second. Red shift of sunlight or from a source near mass is well observed. Colour depends on frequency of light and when photons go up from the foot of a tower to the top they have to overcome gravity and are confronted with difference in duration of the second respectively at the foot and the top of the tower. Atomic clocks run slower at the foot than at the top and this is generally taken by astronomers as confirming the general theory of relativity. Yanchilin wants to count number of oscillations of a laser beam going from the foot to the top which will as he argues result in abolition of Einstein's wrong theory with slower second near mass and all the related phantasy of black holes, negative or dark energy, inflation and accellerated expansion by a negative force. All that contradicts nature's laws, so Yanchilin explains what went wrong. Here a summary but better is to interview him, residing presently in Hurghada and reached by googling his name.
Near mass distances shrink because the unit of length gets smaller. Atomic clocks near mass have to do with smaller size of the atoms and more energy is involved in ticking, which may result in less ticks per second. What has to be  measured is the number of oscillations of the laser beam at the foot of the tower and on top of it, both during a same period, which may involve months or weeks because the differences in outcome will be very small.  Yanchilin maintains that at the foot the second is shorter, time runs faster, than on the top. So when one second passes at the top more than one second local time will pass at the foot with as a result increase of the number of oscillations. The experiment means counting the numbers below and up, eventually on the beach of Tenerife and at the observatory at 2000 m altitude to get quicker results. If the number is biggest on top then Einstein is right, but if the counting instrument at the foot is brought to the top and appears to have registered at the foot a larger number than on the top then he was wrong.
Scientists should not behave like in the dark Middle Ages when to vested authority unwelcome books with new theory were burned. Wikipedia boycotts the work of Yanchilin and its dutch department put me on a black list because I informed on Yanchilin's broadening of our horizon. At the Amsterdam universities the book was banned to a distant storehouse, not easily accessible and the students stay ignorant, dumb, not eager to search for evntual counter argumentation which is scientific duty. Such also of philosophers, but unlike the ancient ones they lean back , well paid and sleepily. Recently the kilogram was based on the Placnk, according the disciples of Einstein a constant but not so in the new theory.
Vasily Yanchilin is the first to present a qualitative explanation of gravity, which he calls a pure quantum mechanical process. Newton and Einstein only gave quantitative descriptions without knowledge of the "kern des Pudels". Taking as hypothesis that mass reduces the Heisenberg uncertainty then in the half of a particle nearest to an external mass there will be less quantum mechanical transitions towards the farthest half than the other way. Net result is displacement of the particle towards the external mass. This explains why gravity is very weak and not active in reverse.
It is interesting that Yanchilin quotes remarks (on his recent site) about origins of stars not from accumulation. Consider whether very big masses, wrongly called black holes, are not black but more than red, thus hot that like in the beginning period of the universe no transparency occurred in their spheres. Temperature drops at the outside of such spheres making radiation possible but without sufficient intensity to be observed today.
The special theory of relativity stays OK under condition of at a certain time and at a certain place. Namely according Yanchilin speed of light presumably is related to the gravitational potential of all masses in the universe. That decreases with the expansion and so speed of light also until it becomes zero at the edge of the world. There a pure quantum mechanical regime exists without definite values of speed and place. Or absence of influence by the distant masses of the universe increases the quantum mechanical "chaos". If the speed of light decreases then correction of the supernova Ia measurements is necessary and accellerated expansion disappears. The Nobel prize for it has to be returned.
The photon is regarded as having no mass but its energy is related to mass. Think about the photon as transporting mass to the outward shifting boundary of the universe. These photons get dispersed and the radiation looses energy, cannot react anymore with something if there is something at that boundary. Since energy is conserved one might look closer whether a source of dark mass is generated. Meanwhile Yanchilin connects speed of light to the total gravitational potential in a formula. If the speed of light decreases -photons are subject to gravity of the mass at their back- while the second is taken as on Earth (constant) then a differential of meters/second should be worked out together with the change of the mentioned potential. Relating these might clarify better. See the article in CJPAS on varying length of the meter.
Readers of Yanchilin's book have to pay attention to his remarks on the 1919 Mercury measurement, which was thought to prove the general theory of relativity. This however cannot be maintained any longer since at the time involved internal energy -as described by the formula relating energy to mass and speed of light- was neglected. The lense aspects mentioned in the Economist can be explained with the accepted principle of least action: A photon passing mass seeks a path with "as big steps as possible (oscillations of lower frequency) and a minimum of these". Observed is not a route close to the mass but at a distance where thus time runs slower and oscillations have lower frequencies than properly near mass!
Some years ago I checked Yanchilin's book on maths used in it. Except for a few misprints of ciphers everything was OK. But he kept calling the varying Planck the "constant of Planck" like a real distressed professor.
                                    Jitso Keizer
Van Marwijk Kooystraat 5 box 117
1114 AG Amsterdam NL

  

glorieuze moslimuniversiteit aan de Boelelaan

          voor de gereformeerde hindoe,
                                          Zo ziet de toekomst er wellicht uit nadat atheïsten de Vrije Universiteit voor kleine luyden en met opvoeding in de vreze des HEEREN aan de slapende christelijke achterban ontstolen. Die moeten dan maar een nieuwe rood-christelijke instelling voor hoger onderwijs stichten in het lege gebied op de hoek van wad en Eems. Met ook hierheen verplaatst vliegveld Eelde en veerboten naar Scandinavie en naar een vergroot Rottum met door de zon op de ondiepe wadden verwarmd schoon zeewater aan het strand.
Het binnenhalen van amerikaanse studenten die op de eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden verschraalde voor de nederlandse jongelui het intellectuele milieu. Daarenboven gingen de sufferds engels praten om hoger te lijken en vooral om afstand te scheppen tot gewoon volk dat hun steenkolenengels niet goed kan volgen. Zo krijgt de moedertaal niet de nodige woorden voor nieuwe begrippen en raakt NL achterop als natie. Maar gelukkig vonden veel mohammedaanse meisjes de weg naar Buitenveldert toen daar nog geloofd werd, al was het niet aan Allah want dat woord mogen de roomsen en protestanten niet gebruiken voor hun grieks-heidense drie-eenheid van plm 300 na Chr. Nadat de Messias Nieuw Verbond bracht met verhoging van onze status van knechten tot "kinderen"en zelf om die boodschap te onderstrepen als enige dit reeds vanaf geboorte kreeg. Wat kan het HET, die wij Hij noemen omdat zonder enig besef er chaos in de Schepping zou resulteren -hetgeen u opmerkt als ge wat uit uw doppen kijkt-, wat kan het Hem schelen hoe de vogeltjes op die kleine Aarde in het onmetelijke heelal zingen als het maar mooi is? En dat kan straks volop aan de Moslim Universiteit, die uit de westerse omgeving heel veel talent moge plukken om glorieus de universiteiten in achtergebleven landen voorbij te gaan.
Maar er hoort nog iets bij: Er is godsdienstvrijheid in den lande en dat geldt uiteraard ook voor de regering die een staatsmoskee kan stichten op het Museumplein om daar art 1 der Verklaring van de rechten van de mens erin te hameren. In een prachtige grote zwarte kubus op pootjes, fraai contrasterend met het groene gras en de witte Badkuip. Bijkomend voordeel is dat kabinet, parlement en Justitie die art 1 thans en altijd al saboteren er ook wat kunnen opsteken.
                                    

maandag 7 januari 2019

rechtsbetrachting

Aan de Minister voor Justitie en Veiligheid
                                      Naves, Van der Meer en Feteris, presidenten van rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad voeren een practijk die te kenschetsen is als corrupt en als zodanig door gedupeerden ervaren wordt, want:
Zij laten serieuze aangiften van rechtzoekenden verdwijnen in prullemanden op politiebureaus (onder meer worden gevallen van schadende laster en gemene oplichting niet behandeld),
belemmeren de gegarandeerde vrije toegang tot de rechtbank dikwijls door het stellen van onrechtmatige eisen, zoals forse betalingen vooraf en toevoeging van een advocaat alsof die meerdere is van een gewone burger (de rechter heeft zich strikt te houden aan de wet en is benoemd om die te verduidelijken, uitleg te geven; daarbij kan hij zelf een deskundige inschakelen);
zij faciliteren belastingontwijking op de Zuid-As waardoor wereldwijd arme mensen bestolen worden;
zij laten het Verdrag van Parijs schenden en verzieken zodoende een open eerlijke vrije markt waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. Dit is met name het geval bij de NS en algemeen bekend, een beschaafde natie onwaardig, maar geldt ook voor de "stadspas", welke vrije besteding uit voldoend inkomen in de weg staat.
Deze "rechters" trekken zich als het in hun kraam van pas komt niets aan van uitspraken door de Raad van State; met name kan het bestuurvan Amsterdam zodoende al jarenlang valse administratie plegen bij de Burgelijke Stand om aan schadevergoeding te ontkomen.
Buitengewoon smerig is het overhevelen van geld uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen zoals met instemming van al wat bovenmodaal is geschiedt via de aftrek pensioenpremie. Deze aftrek behelst immers schending van het door het volk gewilde belasting betalen naar draagkracht en wel rond het jaar van inkomstenverwerving omdat anders de boel verwatert. De rechters profiteren hiervan hoewel zij ongetwijfeld beseffen dat onwetende gewone mensen belazerd worden.
Bovenal saboteren zij art 1 van de universele Verklaring van de rechten van de mens, dat opgenomen is in de preambule der Verdragen van de Europese Unie en derhalve bij ons absolute geldigheid heeft. Het art behelst gelijkwaardigheid welke als staatsvorm de republiek vereist met bindende referenda, erkennend het recht op deelname aan beraad en besluit.
Daarom moeten deze personen verwijderd worden uit de rechterlijke macht. De Minister voor Justitie draagt hierbij verantwoordelijkheid.
Henrichs, Deken te Amsterdam blijkt onbekwaam of onwillig om de misstanden te signaleren en te rapporteren en aangezien dit een blammage is voor de plaatselijke advocaten kunnen zij deze figuur beter vervangen.
Daarenboven uit een zekere corruptie bij de Justitie te Amsterdam zich in het negeren van klacht over inbraak in en ontvreemding onder leiding van de wethouders Van der Burg en Kukenheim van het clubhuis van een kleine sportvereniging in het Westerpark. Zulks met steun van kerkelijke autoriteiten en ruim voorzien van laster.
Tegen Radder, Hartsuiker en Kortenhout van gerechtshof Amsterdam werd aangifte gedaan van bedrog en laster gepleegd zonder enige grond, leidend tot grote schade voor de benadeelde en kennelijk bedoeld om een bevriende groepering, de politie, van vervolging te vrijwaren. Deze personen zijn voor altijd te wraken en uit de rechtspraak te verbannen.
Tegen Schepop, Bootsma en Van der Winkel bij de Justitie Noord-Nederland werd aangifte gedaan wegens manipulatie door hen leidend tot ontvreemding van een woning en dat voor een spotprijs in handen spelen van opkopers. Schade plm 200.000 euro, maar behandeling wordt in strijd met de wet opzettelijk getraineerd.
Recent blijkt dat de Tweede Kamer faalt in het juist vertegenwoordigen van het nederlandse volk dat helemaal geen hogere btw wil met verlaging van de winstbelasting voor aandeelhouders, waaronder ongetwijfeld velen van de dik betaalde bovenmodale parlementariers. De toestand daar wordt gedomineerd door enkele bazen van politieke partijen die grotendeels de kandidaten voor het parlement selecteren en daarbij letten op willoze volgers zodat zij in hun achterkamertjes de dienst kunnen uitmaken en de regering vormen. Aldus ontstond een piramidale maatschappij met ontrechte gewone mensen en de huidige leden van de "volksvertegenwoordiging", eerzuchtig en trachtend omhoog te kruipen, blijken dit te willen bestendigen zodat de verkiezingen ander karakter moeten krijgen. De Justitie als onafhankelijke macht was verplicht om te corrigeren, de fouten aan te wijzen en maatregelen te gelasten tot verbetering. Geen sprake daarvan helaas en weshalve er nog uitgebreid onderzoek nodig is om uit de achterlijke toestand van willekeurige schendingen van wet en recht te geraken. Excuus van hoge werkdruk is niet acceptabel omdat zulks voortkomt uit onbekwaamheid. Evenmin is er tekort aan middelen want het volk stelt dit beschikbaar. Het bedrog door de spraakmakers met hun goedkeuring van miljardairs naast voedselbanken is van alle eeuwen maar valt te beëindigen overeenkomstig de materiele aspecten van genoemd art 1.                       
                               janjitso@hotmail.com 

politieke opstellen


         eed of belofte
In ons land zouden er minder ontevreden lieden zijn als de welvaart beter verdeeld wordt. Daar aan werken is best te doen en eigenlijk plicht van iedereen. Maar een groot obstakel is wel het tegenwoordige parlement dat overheerst wordt door egoïstische kapitalistisch gezinde personen en van dat soort de regering vormt. Dit valt deels te verhelpen door als eed of belofte verplicht in elke funktie te stellen: Ik zal art 1 der Verklaring van de rechten van de mens volledig respecteren en bestrijden wie het saboteren, maar hierbij nooit een oog uitsteken voor een uitgeslagen tand. Deels, want de mens is vaak slecht en grijpt dikwijls de kans aan om zich boven anderen te verheffen met alle materiële voordelen en grotere zeggenschap vandien, terwijl hij of zij weet dat dit art gelijkwaardigheid tekent.
Alleen in de republiek is gelijkwaardigheid werkelijk realiseerbaar en voortaan moet Nederland daarom een republiek zijn.
Met bindende referenda, want dat is kenmerk van gelijkwaardigheid en ieder heeft immers recht op deelname aan beraad en besluit.
Ook dient iedere funktionaris net als presidenten na een tien jaar uit de Schatkist ontvangen te hebben plaats te maken voor een ander, zodat die zijn talenten kan ontplooien in dienst van de samenleving en kwade opeenhoping van macht bestreden wordt.
Met Belgie en Luxemburg en liefst ook nog met de Scandinavische staten is een unie te vormen om progressief beleid in de wereld uit te oefenen en in eigen gebied de ontplooiingsmogelijkheden te vergroten. Dit neemt niet weg dat ons land opgedeeld moet worden in autonome landsdelen teneinde de Pekelders te laten profiteren van het aardgas onder hun voeten. Op de hoek van wad en Eems, in vrij leeg gebied is een nieuwe rood-christelijke universiteit te stichten die beter onderwijs verzorgt dan de bestaande instellingen en het kolonialisme van de Randstad tegen gaat. Kan rood samen gaan met christelijk? Als iemand tegen Marx gezegd had dat een tijdje na hem dagelijks een miljoen mensen op elf kilometer hoogte zitten zou de filosoof de wenkbrauwen optrekken en zich verder met iets serieuzers bezig houden.
Dubbele nationaliteit moet vervallen, want  het is discriminerend vanwege kansen in tenminste twee landen als staatsburger met alle voordelen daar aan gekoppeld.
Aan het Rijk kan grondgebied toegevoegd worden indien dat goed uitpakt, zoals soms het geval is met kleine staatjes die zichzelf niet goed kunnen bedruipen. Of om een evenwichtiger situatie te bereiken, bijvoorbeeld tienduizend vierkante kilometer woestijngrond tegenover de Canarische Eilanden bij Nederland voegen om daar een grote metropool te stichten in ruil voor het verblijf van de half miljoen marokkanen in ons land die hun oude paspoort niet wensen op te geven. Voor hetzelfde geld dat verdichting van de Randstad kost kunnen ginds drie nieuwe grote steden gebouwd worden, waarvan de tweede weg te geven is aan Marokko en de derde aan de Westsaharanen.
Gelijkwaardigheid behelst ongeveer gelijke materiële ontplooiingskansen en daarom zal het taboe zijn om met een grote erfenis levenslang te parasiteren. Overmatig privé bezit, zeg meer dan een eenvoudige ondernemer nodig heeft, is in een twintig jaar af te romen richting Schatkist of naar collectieve bedrijven, behoudens wat door eigen arbeid intussen vermeerderd wordt. De multinationals die vervuild hebben moeten compenseren en het best kan dit door toezichthouders in de plaats te stellen van de directies om zulke correcties daadwerkelijk uit te voeren. Zo zijn onder meer de bazen van de Shell te verwijderen met ook inname van hun pensioenen terwijl de aandeelhouders de rekening van de vervuiling en ander mismanagement hebben te vereffenen. Dit leidt tot koersval omdat er minder overblijft voor woekerende eigenaars. Zo'n bedrijf kan dan overgenomen worden door het collectief. Er zijn in de Europese Unie duizenden economen die dit allemaal kunnen uitwerken, ofschoon te voorzien is dat men het niet eens zal zijn. Dan komen bindende referenda aan de orde.

    het kapitalisme vertraagt ontwikkeling
Anno Domini 2019 verkrijgen aandeelhouders door belastingverlaging voor bedrijven meer geld terwijl aan de onderkant van de samenleving verhoging van de btw de financiële speelruimte geringer maakt. Die verlaging van de vennootsschapsbelasting is helemaal niet noodzakelijk; integendeel want er moeten niet meer investeringen naar Nederland gelokt worden. Dat zou maar meer werknemers, lees immigratie vergen. Als kippen zonder kop willen ministers en wethouders een miljoen woningen bij bouwen, daarvoor! Want qua vloeroppervlak bestaat er geen tekort aan woonruimte. De verdeling ervan is echter niet goed als gevolg van verkeerde politiek, door onkunde van het kabinet. Dit valt te verbeteren met wet, zoals betere spreiding van werkgelegenheid, beëindiging van dubbele nationaliteit welke een uitgaande bevolkingsstroom kan veroorzaken, pariteit van aantallen vreemdelingen hier en nederlanders elders, vergroting van het Rijk elders voor een prachtige metropool met rondom een groene zone voor recreatie, tuinbouw en wetenschappelijk onderzoek, gedrenkt met afvalwater. Het op niet verdichten van de Randstad uitgespaarde geld kan besteed worden aan spoorlijnen waar thans de Mercedes de gammele oude autobus voorbij zoeft. Met de trein komen eerste en derde klas gelijktijdig aan. Zo wordt welvaart gespreid en dit is precies wat wij moeten willen, terwijl de egoïstische kapitalisten er juist naar streven om hun hebzucht bot te vieren en daartoe opeenhoping van werknemers en consumenten bevorderen. In de akkerbouw is er het probleem dat te weinig mensen die graag op het land werken hiertoe de kans krijgen als gevolg van onvoldoende vermogen op het platteland tot ondernemend samenwerken van gelijkberechtigden. In de tuinbouw horen niet Polen aangetrokken te worden maar dienen bedrijven naar het buitenland te verkassen zodat er binnenlands evenwicht komt tussen vraag en aanbod van arbeid en dat buitenland geholpen wordt in ontwikkeling. Voor de varkenshouderij lijken er goede mogelijkheden te zijn in de Baltische staten waar de beesten buiten de bio-industrie kunnen leven. Albert Heyn -Albert Zwijn voor buitenlanders die geen bonuskaart hebben en die niet konden tonen- laat zien dat het middenkader zonder ceo's en aandeelhouders  een bedrijf goed kan runnen. Dat is in zoveel meer sectoren het geval mits niet politieke vrienden er als beunhazen opereren. De enorme afdrachten aan de pensioenfondsen bewijzen dat vergaring van investeringsgelden niet op klassieke kapitalistische wijze hoeft te gebeuren. En zou een Rijksbank niet de meeste narigheid van de commerciële banken kunnen vermijden?
Miljarden mensen leven thans wereldwijd in achterbuurten. Als onbewezen stelling wordt telkens opgevoerd dat het kapitalisme bepalende factor was en is voor de welvaart van de anderen, de medemensen met baan en prettig inkomen, maar te weinig vrije tijd als gevolg van te maken extra uren door vermijdbare verspilling en overbodige concurrentie, te weinig tijd om genoegzaam na te denken! De meeste kerkgangers hebben grote belangstelling voor een soort reïncarnatie elders, hetgeen niet vreemd is als het aards bestaan tekorten vertoont of men gewoon nog meer wil. Maar zij snoepen uit twee troggen, want de meerderheid van deze CDA en Christenunie stemmers  is oranje-fascistisch gezind, beaamt het kapitalisme van de piramidale samenleving. Hetgeen toch strijdig is met de gelijkwaardigheid van het door de Messias gebrachte Nieuwe Verbond dat beoogt om aan één tafel te zitten; niet een betoverd stukje brood eten en zich dan huiswaarts reppen om in apartheid biefstuk of gehaktbal te nuttigen.
Deze notitie wil nadrukkelijk wijzen op verslechtering van het leefmilieu door grotere bevolkingsconcentraties. Slechts een kleine kring van inhalige kapitalisten verbetert hiermee zijn positie en kan daarvan genieten in het landelijke tweede huis en op het zeewaardig jacht. De huidige regering leunt op dat soort lieden en draagt geen zorg voor meer egale spreiding van welvaart, ook richting arme landen. Zelfs Groen Links begeert het Europees Medisch Agentschap met 900 man buitenlands middenkader naar Amsterdam te halen, hoewel de man op straat daar niets aan heeft; integendeel raakt hij eerder in de verdrukking. Dat instituut past beter in Bratislava- vlak bij uitgaanscentrum Wenen- want Amsterdam heeft al zoveel. Behalve een internationale Ark op het water bij het Centraal Station waar wetenschappers met ruggesteun van het publiek oplossingen aandragen voor mondiale conflicten. Het CBS rekent voor dat de nationale produktie omhoog gaat met een tunnel onder de Zuid-As en vermeldt niet dat het welzijn achteruit gaat in zo'n eng ding om met 120 km/uur de hoofdstad voorbij te jakkeren. We worden blijer van een soort boulevard daar à 20 m/sec met fraaie entree naar Amsterdam, al zijn er heel veel mensen die de stad mijden wegens haar slechte reputatie.
De roomse kerk is miljardair en steunt het kapitalisme, veronachtzamend dat de rijk beladen kameel heel moeilijk door het ezelspoortje, naar de vorm Oog van de Naald geheten, de heilige stad, het Paradijs binnen kan. Oplossing van dit probleem is onteigening van kerkelijk bezit en het bij het collectief van de Schatkist te voegen. Waarom zouden dan privé miljardairs buiten schot blijven? Zij hebben de wijsheid niet in pacht; zij verzuimen opzettelijk en boosaardig om te delen, om ieder aan goede ontplooiingskansen te helpen zoals ons grondartikel, art 1 van de Verklaring der rechten van de mens vastlegt. In het kort zijn salarissen hoger dan 10 x minimaal ongewenst wegens daar op volgend overmatig beslag op de aardse goederen en privé kapitaal hoeft niet meer te bedragen dan wat een solo ondernemer behoeft, al zal daarover flink redetwisten en foeteren het gesprek vullen. De kapitalistische staten hebben nagenoeg alleen bovenmodalen, veelverdieners dus, in hun parlementen en houden net als op de universiteiten met de dik betaalde professoren het bij de kapitalistische ordening. Dat pakt dus niet goed uit, zoals de statistieken leren. Egoïsme is alom verspreid en uit zich zeer kwalijk ook in groot kindertal. Om land en wereld in harmonie met planten en dieren te houden is er DNA registratie met sancties uit de kokers der medici nodig. Grote families die kleinere verdrukken zullen dan minder voor komen en dat remt tevens het kapitalisme met diens begunstiging van relaties. De Europese Unie stelt het individu centraal als lid van de besluitende en beslissende gemeenschap ofschoon men te Brussel dat nog lang niet door heeft. Ongetwijfeld wil de meerderheid van zulke leden het kapitalisme kwijt, althans na goed ingelicht te zijn, en de richting op van collectief, redelijk verdelend produceren zoveel als nodig is, niet verkwistend goederen en tijd. Hoe krijg je hen naar voren als spraakmakers?

            staatsgemeenschap
De staat als organisatie van mensen is noodzakelijk voor de mensen omdat de sterksten en slimsten geneigd zijn tot overmatig inpikken waardoor anderen tekort komen. Men mag wel zeggen dat de huidige nederlandse staat niet in orde is omdat juist dit te voorkomen euvel volop gebeurt. De politieke partijen van heden hebben daar geen afdoende remedie tegen en dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat de leiders het niet willen. Want zij behoren met hoog inkomen en veel zeggenschap juist tot die sterkeren en slimmeren en wensen niet in te leveren. Daar zit een behoorlijke hoeveelheid domheid bij, want samen leven in een eerlijke, redelijk delende maatschappij heeft zo z'n voordelen. De huidige samenleving is te kenschetsen als piramidaal en niet democratisch, terwijl er justitie is die niet onafhankelijk opereert en corrigeert maar lakei is van de machthebbers. Dat is al eeuwen het geval en de vaderlandse geschiedenis is van zodanig matige en slechte kwaliteit dat wij beter opnieuw kunnen beginnen. Hiertoe is een programma nodig dat bij meerderheid van het volk verwerkelijkt kan worden. Oogmerk is een gemeenschap van gelijkberechtigden te vormen die in de practijk ook kunnen optreden als gelijkberechtigden. Dit vergt uiteraard aller inzet en de media kunnen daar aan meewerken.
Als mens geboren worden betekent dat je ontwikkeling moet doormaken. De lichamelijke groei verloopt vanzelf als je maar goed eet en drinkt; de geestelijke vergt inspanning. Wij leven niet als tevreden muizen op een Groene Kaas planeet, lichtjaren ver van het kattenzonnestelsel en de Schepper koos voor ons het doormaken van lief en leed om geen zombie of automaat te worden. Zou u het anders regelen als u de Grote Baas was? Die kan niet op de televisie verschijnen omdat dan alles vast komt te liggen en onze keuzevrijheid verdwijnt. Biologen zijn gauwer geneigd tot atheïsme dan natuurkundigen omdat zij niet nadenken over het koolstof atoom, waar het vandaan komt en hoe het bestaat. Wat weten wij weinig over de werelden van het heel kleine en van het heel grote, zelfs niet in ons eigen lichaam. Nu blijkt ook dat de algemene relativiteitstheorie niet deugt zoals de russische wetenschapper Vasily Yanchilin aantoont. Hij is de eerste die een kwalitatieve verklaring geeft voor de zwaartekracht als puur kwantum mechanisch verschijnsel terwijl Newton en Einstein niet verder kwamen dan een kwantitatieve beschrijving. Hoe is het toch mogelijk dat de meeste sterrekundigen geloven aan zwarte gaten en negatieve energie, welke natuurkundig helemaal niet kunnen bestaan. De krant schrijft vaak over weer een ontdekt zwart gat, maar dat betreft een extrapolatie want het ding zelf wordt nooit gezien; misschien omdat er een wolk van ondoorzichtigheid rond de hete massa zit zoals in het jonge heelal voordat fotonen door de ruimte konden reizen. Het "Scheppende" moet wel over gewaarwording beschikken om niet chaotisch te raken en daarom spreekt men niet van een HET maar van een Hij. En Die kennen we dan redelijk goed als ons vriendelijk gezind door de Messias, die Nieuw Verbond bracht met verhoging van onze status van knechten -die loon willen en waartussen er rangverschillen bestaan- tot "kinderen". Het Laatste Oordeel -als je sterft- is weer zeer actueel nu het een fluitje van een cent blijkt om je op een schijfje voor een reprint op te tekenen. Het verhaal over bokken en geiten illustreert de registratie. Zo wordt de geschiedenis beschreven en thans moet het voortbouwen zijn op het goede dat daar uit naar voren komt.
      Dat doet de Europese Unie met de preambule van de internationale Verdragen welke voorrang hebben boven nationale wetgeving. Er is vastgelegd in die preambule, het voorwoord, dat de universele Verklaring van de rechten van de mens grondslag vormt der EU Verdragen en dus moet men er naar handelen, erkennen dat ieder geboren wordt vrij en gelijk in rechten. Dit behelst vanzelfsprekend recht op deelname aan beraad en besluit zoals doenlijk via bindende referenda, waarna een ondergeschikte regering zorgt voor uitwerking en het parlement controleert. In Nederland is daar helaas geen sprake van, want enkele politieke leiders stellen het kabinet samen en de meeste parlementariers staan onder strikte discipline om de leiders in hun achterkamertjes te steunen, terwijl de Justitie faalt om te corrigeren en zelfs aangiften van rechtzoekenden in prullemanden op politiebureaus laat verdwijnen, alsook wereldwijd arme mensen besteelt door het gunnen van enorme belastingontwijkingen. Die preambule is qua inhoud een verzwakte versie van het een paar duizend jaar oude Bijbelse gebod om de ander te respecteren en te helpen. Dat bracht Mozes van de berg naar het volk en het is ook strikt geldig voor moslims die Mozes als profeet erkennen. Hoe Mozes aan die tekst kwam is voor ons programma niet van groot belang, maar als je erover wilt nadenken is het goed om even te kijken hoe hersens werken: Door de zintuigen komt info binnen dat vergeleken wordt met wat er in het geheugen opgeslagen werd en zo herken je een tafel als tafel. Uit de geheugencellen komen ook "nieuwvormingen" zoals droomsituaties en beelden die in het onderbewuste uit bouwstenen, verspreid in dat geheugen, gemaakt worden. Zo men wil kan daar inspiratie van boven aan toegevoegd worden, welke door de betroffen persoon ervaren wordt als een stem horen, iets zien dat door anderen niet valt waar te nemen, terwijl het fysiek zich materialiseert door nieuwe verbindingen tussen hersencellen die een beeld op je actualiteitsschermpje zetten. Op dat schermpje in je brein ontstaan voortdurend beelden / gedachten en daaruit kies je voor jou de beste. Zo werkt vrije wil doorgaans en het is meteen duidelijk dat de toevoer van goede info door ouders, op school en van de media heel belangrijk is voor je gedrag. Om mee te kunnen doen in het democratisch proces wordt daarom verlangd dat je aldus ontwikkeling doormaakt. Politieke partijen blijven nodig omdat niet iedereen tijd of zin heeft zich in allerlei vraagstukken aangaande de maatschappij te verdiepen. Van die instellingen krijg je kant en klare overzichten. Doch helaas niet op alle terreinen bruikbare. Kortom blijven we midden in het evolutieproces. Dan is het van belang om nieuwe woorden te vormen als er nieuwe overdraagbare begrippen nodig zijn. Sufferds op menig universiteit praten engels om hoger te lijken en niet in de laatste plaats om afstand te scheppen tot gewone mensen die hun steenkoolengels niet zo goed kunnen volgen. Zij behoren te emigreren, plaats maken voor kundige mensen die de eigen taal moedertaal bezigen en deze helpen verder te ontwikkelen. Carrière maken, medemensen voorbijstreven en dan baas over hen worden is zelfs het programma op de eertijds christelijke en voor kleine luyden bestemde Vrije Universiteit te Amsterdam. De atheïsten die er thans baas zijn halen amerikaanse studenten binnen die op eigen topuniversiteiten niet toegelaten werden en voor de nederlandse jeugd het intellectuele milieu verschralen. In de wereld zijn er nog volop kleine luyden zonder mogelijkheid om in eigen streek goede kennis op te doen. Bij ons wordt de onderwijsaccomodatie - in de weekends, 's avonds en gedurende lange vakanties niet of nauwelijks gebruikt- voor hen versperd door gezeten dikkonten die de poort sluiten voor beschikbare kundige maar concurrerende docenten en ondertussen bezorgen ze vriendjes nep professoraten. Zij begaan doodzonde door de wetenschappelijke bibliotheken, met belastinggeld betaald, deels ontoegankelijk te maken voor niet eigen kring. Zo kun je op de UvA op de schaarse drie computers niet eens googlen en blijf je verstoken van wetenschappelijke info. Planken volstaan allang niet meer. Grote schoonmaak is er wel op z'n plaats!
Dat zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Want er is nu een groot gebrek aan uitgewerkte alternatieven voor het kapitalisme; bêta mensen geloven aan fantasieen over zwarte gaten en negatieve en weigeren de tegenargumenten van de russische wetenschapper Vasily Yanchilin op zijn site top-formula.net te bestuderen; de sociologen weten niet de voedselbanken te voorkomen en profiteren zelf van de smerige overheveling via de aftrek pensioenpremie van geld uit de zakken van laagbetaalden naar welgestelden die het niet nodig hebben behalve om hun hebzucht te stillen. Bij correctie met terugwerkende kracht vloeien er honderden miljarden in de Schatkist, verdwijnen staatsschuld en couponknippers en kan de gelijkelijk verdelende AOW met honderden euro's per maand omhoog. Een deel daarvan zal doorvloeien naar kinderen en kleinkinderen met een de economie stimulerend effect. De vet betaalde leden van de Tweede Kamer zijn daar op tegen; zij vertegenwoordigen niet het volk dat belazerd wordt. De huidige juristen accepteren schending van het Verdrag van Parijs dat voorziet in een open eerlijke markt waarop ieder goederen en diensten kan verwerven voor dezelfde lage prijs als waarop die anderen aangeboden worden. De NS, Albert Heyn en de verstrekkers van stadspassen knoeien er volop tegen. Er is nog veel meer mis -niet in de laatste plaats bij de theologen wier voorgangers in de vierde eeuw "drie-eenheid" bedachten- en dus te verbeteren, zodat in feite het huidig universitair onderwijs in NL als bedroevend aan te merken valt. Terwijl juist daar vandaan initiatieven moeten komen om de nederlandse gemeenschap te voorzien van een betere staat die de verhoudingen tussen de mensen goed regelt. Per 1 januari krijgen de bovenmodale aandeelhouders, en daartoe behoren de meeste kamerleden, dus meer winst van Rutte & Co terwijl de btw op noodzakelijke levensmiddelen verhoogd wordt. Netto gaan de middeninkomens er flink op vooruit als er in procenten gerekend wordt, maar dat is in absolute bedragen niet wat de grote kapitalisten weten te vermeerderen. Deze trend onder loopjongen Rutte is nodig omdat er anders een tekort dreigt aan tweedehands auto's voor beneden-modaal en hoe gezond is het wel niet dat helemaal beneden en "zonder" men verder naar de bushalte moet lopen voor het duurste kaartje in Europa, tien keer meer dan transport van duizend kilogram ijzer met inzittenden kost.

               hervormingsgezind?
Stem dan niet op Groen Links als Halsema niet dat grote gebouw op de Dam terug haalt naar de burgerij. Het is geschikt voor een betere bibliotheek plus culturele en sociale evenementen. Er mag overigens best een paar euro entree geheven worden om storend plakken tegen te gaan.
De SP bemoeit zich om een paar procent loonsverhoging te krijgen maar niet om de maatschappij werkelijk grondig te verbeteren. Deze partij is niet geschikt om je stem op uit te brengen.
Wacht u voor de carrièrejagers van de PvdA die boven u willen komen staan en uw goede inbreng liever verdoezelen omdat alleen wat uit hun koker komt moet gelden.
D66 is de partij van de rechters en de docenten die ons op menig gebied belazeren en bedriegen als dat in hun kraam te pas komt; de steun aan kabinet Rutte, inmiddels nr III, hoort al voldoende te zijn voor afwijzing.
Stem in geen geval op de gezeten bonzen van welke partij ook, want rouleren is de goede boodschap, plaats maken voor ander talent dat het in veel gevallen naar verwachting beter zal doen dan de kapitalisten spekken of gedogen.
Zo valt ook Wilders af, die in streken met grote ontevredenheid veel kiezers lokte hoewel zijn programma tegen de moslims kwaad bloed zet. Die mohammedanen vereren geen Duivel maar een Allah die het goed met de mensen voor heeft. Dat er duiveltjes in sommige moslims gevaren zijn behelst opdracht voor de -logen om er wat aan te doen.
CDA en Christenunie in mindere mate luisteren niet naar het gebod dat de hoek van de akker aan de vreemdeling toebehoort. Welke niet zijn economische migranten die overbevolkt gebied ontvluchten voor huis en Miele maar vervolgden en met name zij die opgesloten zitten in gevangenissen en misschien vrij te kopen zijn. Dat de opbrengst van die hoek aan de wilde beesten toekomt, niet verdreven door loslopende honden die thuis van de bio-industrie kregen en daarna in park en bos klein wild op- en verjagen. Vos en wolf houden zich koest na verzadiging. Die kerkgangers eten met genoegen van de bio-industrie en zullen daar ongetwijfeld in de hel voor moeten boeten.  
Dat brengt op het thema dierenrijk, hetwelk ongestoord gestalte hoort te krijgen in Amazone-oerwoud, Sahara, Himalaya, Noordpoolstreken, los van staten gelijk Antarctica. Grenslijnen zijn te veranderen in mensenvrije zones en bij huis is hoog opgaand geboomte aan te planten ter compensatie van door kunstmatige verhardingen verloren gegane vruchtbare aarde. Welke partij brengt dit al duidelijk naar voren?
Het lijkt erop dat een tekort bestaat aan goede programmapunten die NL 2018 en eerder omvormen tot een democratische republiek met bindende referenda en autonome landsdelen, niet gespitst op het binnenhalen van steeds meer materiële spullen en vooral werkend aan geestelijke evolutie richting ................  Dit laatste is bepaald niet het geval bij de EO met al dat gebazel 's avonds over voetbal in plaats van verkondiging van gelijke rechten met slechts een minimum aan dominantie van de "beteren". Nodig zijn beter informerende media en vooral graag een echt linkse krant die dagelijks doorprikt wat het boze kapitalisme ons voorhoudt. Weet het Financieel Dagblad zich om te vormen tot spreekbuis van collectivisatie en daartoe tal van deskundigen aan het woord laat? Zo'n krant mag best de concurrentie aangaan met de veelweters op de universiteiten die helaas schromelijk tekort schieten in het ontwikkelen van goede staatkundige en economische modellen voor de nabije toekomst. Wat de media in concreto kunnen doen is lijstjes maken van er werkelijk toe doende programmapunten zoals wie blokkeren bindende referenda, wie willen minder ruimte voor gewone mensen in al overvol Amsterdam door hier tal van woningen te bouwen en er nog meer mensen naar toe te halen, wie zijn er onbekwaam om de republiek gestalte te geven en het oude stadhuis op de Dam terug te vorderen?
Maak aanvullend uw eigen lijstje.